Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Arbeidstaker eller næringsdrivende?

I enkelte sammenhenger må du vurdere om du er arbeidstaker eller næringsdrivende. Dette har betydning for hvordan utbetalingen for utført oppdrag skal behandles.

Dersom du ikke stiller med egne redskaper/verktøy for å utføre arbeidet og heller ikke er ansvarlig for jobben, er du arbeidstaker. Utbetaling for utført oppdrag er da lønnsinntekt for deg og du skal levere skattekort til den som skal foreta utbetalingen. Den som har betalt ut pengene blir da din arbeidsgiver.

Hvis du oppfyller alle vilkårene som er opplistet nedenfor, er du å betrakte som næringdrivende. Da skal du fakturere oppdragsgiveren. Du blir da selv ansvarlig for innbetaling av skatter.

Vilkårene for næringsvirksomhet er at virksomheten:

  • drives for egen regning og risiko
  • har en viss aktivitet
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd

Også på andre områder er det viktig å avklare spørsmålet om du er arbeidstaker eller egen næringsdrivende. Dette gjelder for eksempel forsikringer, garantier og sykepengerettigheter.

Få hjelp til å finne ut om du er næringsdrivende

I vår veiviser kan du svare på inntil fem spørsmål, og få et veiledende svar på om du er næringsdrivende eller ikke.

Hjelpen er beregnet på deg som selger varer, tjenester, blogger, driver med e-sport (gamer) eller driver med utleie i små skala.