Midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard

Hvis du er fastboende på Svalbard og skal benytte Svalbardregistrert kjøretøy på fastlandet, må du melde fra om bruken til Skatteetaten og omregistrere bilen midlertidig.

Dette må du gjøre

 

Ta med deg dokumentene, når du har mottatt disse, til Statens vegvesen - Svalbard servicekontor for å omregistrere kjøretøyet.

Husk!  Du må bestille time før du kan komme til Svalbard servicekontor.

Personer som er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard, kan innføre og bruke bil og kjøretøy registrert for bruk på Svalbard til fastlands-Norge i inntil 93 dager i løpet av en 12-måneders periode.

Når du har meldt inn en periode for midlertidig bruk av Svalbardkjøretøy på fastlandet, har du mulighet til å endre oppstart av perioden, helt frem til den innmeldte oppstartdato. Det samme gjelder for periodens slutt.

Flytter du permanent?

Dersom du flytter til fastlandet, må du fortolle og betale avgifter for kjøretøyet.

Regelverk

Reglene for midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Lovdata).

Skattedirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften. Kommentarene finner du i årsrundskriv for engangsavgift.