Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard

Hvis du er fastboende på Svalbard og skal på ferie til Norge, må du søke om tillatelse til å bruke kjøretøyet.

Logg inn, fyll ut og lever RF-1334:

Søk midlertidig bruk

Du kan få innvilget kjøretillatelse for inntil tre måneder per kalenderår. Du må søke om kjøretillatelse før du tar med bilen til Norge.

Flytter du permanent?

Dersom du flytter til fastlandet, må du fortolle og betale avgifter for kjøretøyet.

Regelverk

Reglene for midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Lovdata).

Skattedirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften. Kommentarene finner du i årsrundskriv for engangsavgift.