Informasjon til deg som er asylsøker fra Ukraina

Når du registrer deg som asylsøker fra Ukraina hos UDI, får du et midlertidig norsk identitetsnummer, et d-nummer. 

Hopp rett til:

Norsk identitetsnummer – d-nummer og fødselsnummer

Det finnes to typer identitetsnummer i Norge:

  • d-nummer
  • fødselsnummer

Identitetsnummeret er unikt og brukes til å identifisere deg og til å gi tilgang til tjenester i Norge.

Du får d-nummer når du registrerer deg som asylsøker

Når du registrerer deg som asylsøker fra Ukraina, vil du få et midlertidig norsk identitetsnummer, et d-nummer. Du vil som hovedregel få opplyst d-nummeret ditt i asylsøkerbeviset som du får fra politiet. 

Du registrerer deg som aylsøker hos utlendingsmyndighetene (UDI).

Hvis du får oppholdstillatelse, vil du få et norsk fødselsnummer

Det er UDI som behandler søknaden din. Hvis du får oppholdstillatelse på mer enn 6 måneder som flyktning fra Ukraina, vil UDI sende oss opplysninger om dette. Da vil du automatisk bli registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge og få et fødselsnummer.

Du trenger derfor ikke å kontakte Skatteetaten for å bli registrert som bosatt i Norge og få et fødselsnummer.

Når du får et fødselsnummer, kan du ikke lenger bruke d-nummeret.

Adresse og flytting

Husk å melde fra om flytting i Norge

Etter at du har fått et fødselsnummer og blitt registrert bosatt i Norge, må du si ifra til Skatteetaten hvis du flytter til ny adresse (bostedsadresse) i Norge.

Meld fra hvis du vil ha posten til en annen adresse enn bostedsadressen din

Hvis du vil motta posten til en annen adresse i Norge enn der du bor, kan du melde ifra om dette selv.

Meld fra hvis du flytter fra Norge

Du må si ifra til Skatteetaten hvis du flytter fra Norge og skal oppholde deg i et land utenfor Norden i mer enn seks måneder. Hvis du skal flytte til et annet nordisk land, skal du kun melde om flyttingen i det landet du flytter til.

Jobb og skatt i Norge

Du kan jobbe i Norge når du får oppholdstillatelse

For å arbeide i Norge må du ha rett til dette, såkalt arbeidsrett. Som asylsøker har du ikke slik arbeidsrett. Får du vedtak fra UDI om at du har fått kollektiv beskyttelse, vil du få rett til å arbeide i Norge. 

Søk om skattekort 

Som arbeidstaker må du betale skatt av lønnen du tjener i Norge. Da trenger du et skattekort. Skattekortet viser arbeidsgiveren din hvor mye skatt de skal trekke fra lønnen din. Du kan ikke søke om skattekort før du har rett til å arbeide og har en jobb. 

Du trenger ikke møte opp på et skattekontor for å søke om skattekort. Du kan søke om skattekort på nett dersom du er elektronisk bruker, eller arbeidsgiveren din kan søke for deg.   


Se informasjonsfilmer om skatt i Norge

Les mer om å søke jobb i Norge (NAV)

Bruke utenlandsregistrert bil

Når du får midlertidig oppholdstillatelse fra UDI som flyktning fra Ukraina, kan du bruke kjøretøyet inntil 4 år (tidligere 2 år) fra oppholdstillatelsen blir innvilget uten å betale avgifter knyttet til import og registrering av kjøretøy i Norge.

Dette gjelder dersom du ikke har tidligere tilknytning til Norge. Det vil si at du ikke har oppholdt deg eller vært folkeregistrert i Norge i mer enn 365 dager i løpet av de to siste årene før du fikk innvilget oppholdstillatelsen. Tildeling av d-nummer innebærer ikke at du er registrert i folkeregisteret.

Kjøretøy som allerede er registrert med norske skilter, omfattes ikke av ordningen.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid må kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for å bruke utenlandsregistrert kjøretøy i Norge. Det betyr at du må kunne vise fram den midlertidige oppholdstillatelsen fra UDI.

Du trenger ikke å søke eller ta kontakt med Skatteetaten om å bruke kjøretøyet så lenge bruken i Norge er begrenset til 4 år.

I perioden fra du kommer inn til landet med kjøretøyet og frem til oppholdstillatelsen blir innvilget, kan du også bruke kjøretøyet i Norge uten å betale avgifter. Du trenger heller ikke søke eller kontakte Skatteetaten for dette. Du må imidlertid betale bompenger på norske veier.

  • Har du spørsmål om førerkort, må du kontakte Statens vegvesen.
  • Trenger du informasjon om grenseforsikring for kjøretøy, må du ta kontakt med Tolletaten.
  • Du finner informasjon om bompenger og bomstasjoner på autopass.no.

Hvis du bosetter deg fast i Norge

Dersom situasjonen din forandrer seg slik at du bosetter deg i Norge på fast basis, må du enten betale importavgifter og eventuelt registrere kjøretøyet i Norge, eller ta med kjøretøyet ut av landet igjen.

Elektronisk ID gir deg tilgang til offentlige tjenester på nett

Når du har fått norsk identitetsnummer (fødselsnummer eller d-nummer), kan du få elektronisk ID.

Med elektronisk ID får du tilgang til tjenester fra stat og kommune på nett. Du kan blant annet gå til Skatteetatens nettsider for å søke om og endre skattekortet ditt og endre adresse. Du kan også kommunisere med Skatteetaten og få tilgang til dokumentene dine elektronisk.