Skjema RF-1355

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av utenlandsk arbeidstaker

Du som arbeidsgiver kan søke om skattekort for din utenlandske arbeidstaker. Dette gjelder uavhengig om arbeidstakeren har et norsk fødsels- eller d-nummer fra før. Under finner du hvilke dokumenter og informasjon du trenger for å søke. Husk ID-dokument må dateres og signeres.

Skattekort for utenlandsk arbeidstaker (RF-1355) erstatter ikke innrapportering i oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret

Har arbeidstaker allerede et skattekort, trenger du ikke å søke. Du kan hente skattekortet i ditt lønnssystem eller bestillingstjenesten for skattekort.

For å kunne søke om skattekort på vegne av en utenlandsk arbeidstaker, må du ha rettigheter på vegne av virksomheten. Du må ha Altinn-rettigheten "Begrenset signeringsrett". Rollen er forhåndstildelt til daglig leder, styreleder mv. i virksomheten. Har du ikke denne rettigheten, må du be vedkommende som har rollen, delegere den til deg.

Dokumenter og informasjon du trenger for å søke om skattekort

Arbeidstaker uten fødsels- eller d-nummer:

  • Dokumentasjon som viser at arbeidstaker har behov for skattekort. Dette kan for eksempel være arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Ved tilknytning til et vikarbyrå eller lignende må du ha oppdragsbekreftelse.
  • Du må ha arbeidstakers postadresse tilgjengelig, og du bør vite arbeidstakers e-postadresse/telefonnummer.

Arbeidstaker som har et norsk fødsels- eller d-nummer fra før:

  • Dokumentasjon som viser at arbeidstaker har behov for skattekort. Dette kan for eksempel være arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Ved tilknytning til et vikarbyrå eller lignende må du ha oppdragsbekreftelse.

ID-kontroll

Ta skriftlig kontakt med skattekontoret for å få bekreftet at ID-kontroll er registrert. Er ID-kontroll registrert kan arbeidsgiver hente skattekort elektronisk via bestillingsløsningen eller via lønnssystemet.

Hvis ikke arbeidstaker har gyldig ID-kontroll må dette gjennomføres før skattekort blir utstedt.

Når er skattekortet klart?

Når identiteten til din arbeidstaker er kontrollert, og søknad om skattekort er sendt inn, tar det vanligvis inntil fire virkedager før arbeidstaker mottar informasjon om skattekort (skattetrekksmelding). Skattetrekksmeldingen blir sendt til den adressen som er registrert på arbeidstaker.

Når skattekortet er klart, vil du som arbeidsgiver kunne hente dette via bestillingsløsningen eller via ditt lønnssystem.

Informasjon om d-nummer får du av din arbeidstaker. Dersom arbeidstaker har arbeidstillatelse kan vedkommende begynne å jobbe i påvente av skattekort. Før skattekort er utstedt skal arbeidstaker trekkes 50 prosent i skatt.

Vi anbefaler deg å gjøre følgende:

  • Bytt nettleser til chrome eller internet explorer
  • Bruk kun vesteuropeiske tegn ( a-zA-ZæøåÆØÅ er godkjente)
  • Skriv teksten inn i skjemaet. Ikke lim den inn

Ønsker du å kontakte oss på telefon 800 80 000, trenger vi å vite:

  • hvilken nettleser og versjon av nettleser, du bruker (chrome, safari, internet explorer osv.)
  • bruker du PC, Mac, iPad eller telefon
  • nøyaktig tidspunkt med dato og klokkeslett, når feilen oppstod

Ta gjerne bilde av skjermen (skjermdump) av oppsummeringen før du klikker på "Godkjenn tekst". Skulle innsendingen feile, trenger vi bildet for å kunne sjekke årsaken til feilen i våre logger.