Skjema RF-1355

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av utenlandsk arbeidstaker

Du som arbeidsgiver kan søke om skattekort for din utenlandske arbeidstaker. Dette gjelder uavhengig om arbeidstakeren har et norsk fødsels- eller d-nummer fra før. Under finner du hvilke dokumenter og informasjon du trenger for å søke. Husk ID-dokument må dateres og signeres.

Skattekort for utenlandsk arbeidstaker (RF-1355) erstatter ikke innrapportering i oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret

De fleste utenlandske arbeidstakere vil få skattekort for kildeskatt på lønn. Arbeidstaker kan selv velge seg ut av ordningen og vil da få et nytt skattekort og betale skatt etter ordinære regler. Dette valget er det bare arbeidstakeren som kan ta. Du som arbeidsgiver må derfor være oppmerksom på hvilket skattekort dine arbeidstakere har til enhver tid og hva dette medfører for deg.

Har arbeidstaker allerede et skattekort, trenger du ikke å søke. Du kan hente skattekortet i ditt lønnssystem eller bestillingstjenesten for skattekort.

For å kunne søke om skattekort på vegne av en utenlandsk arbeidstaker, må du ha rettigheter på vegne av virksomheten. Du må ha Altinn-rettigheten "Begrenset signeringsrett". Rollen er forhåndstildelt til daglig leder, styreleder mv. i virksomheten. Har du ikke denne rettigheten, må du be vedkommende som har rollen, delegere den til deg.

Dokumenter og informasjon du trenger for å søke om skattekort

Arbeidstaker uten fødsels- eller d-nummer:

  • Kopi av arbeidstakers pass eller annen type gyldig ID-dokument.
  • Dokumentasjon som viser at arbeidstaker har behov for skattekort. Dette kan for eksempel være arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud.
  • Ved tilknytning til et vikarbyrå eller lignende kreves det ikke oppdragsbekreftelse. Stillingsprosent må fremgå av arbeidskontrakten ved vikarbyrået.
  • Du må ha arbeidstakers postadresse tilgjengelig, og du bør vite arbeidstakers e-postadresse/telefonnummer.

Arbeidstaker som har et norsk fødsels- eller d-nummer fra før:

  • Informasjon om d-nummer får du av din arbeidstaker
  • Dokumentasjon som viser at arbeidstaker har behov for skattekort. Dette kan for eksempel være arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud.
  • Ved tilknytning til et vikarbyrå eller lignende kreves det ikke oppdragsbekreftelse. Stillingsprosent må fremgå av arbeidskontrakten ved vikarbyrået.

ID-kontroll

Ta skriftlig kontakt med skattekontoret for å få bekreftet at ID-kontroll er registrert. Er ID-kontroll registrert kan arbeidsgiver hente skattekort elektronisk via bestillingsløsningen eller via lønnssystemet.

Hvis ikke arbeidstaker har gyldig ID-kontroll må dette gjennomføres før skattekort blir utstedt.

Når er skattekortet klart?

Når identiteten til din arbeidstaker er kontrollert, og søknad om skattekort er sendt inn, tar det vanligvis inntil fire virkedager før arbeidstaker mottar informasjon om skattekort (skattetrekksmelding). Skattetrekksmeldingen blir sendt til den adressen som er registrert på arbeidstaker.

Når skattekortet er klart, vil du som arbeidsgiver kunne hente dette via bestillingsløsningen eller via ditt lønnssystem.

Informasjon om d-nummer får du av din arbeidstaker. Dersom arbeidstaker har arbeidstillatelse kan vedkommende begynne å jobbe i påvente av skattekort. Før skattekort er utstedt skal arbeidstaker trekkes 50 prosent i skatt.

Dersom du har problemer med å sende søknaden kan du kontakte oss.