Arbeidsgiver med arbeidstakere i kildeskatt på lønn-ordningen

Kildeskatt på lønn er en frivillig skatteordning for utenlandske arbeidstakere med korte arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere som er nye i Norge blir automatisk med i ordningen når de søker om skattekort. Arbeidstakeren kan velge seg ut av kildeskatt på lønn-ordningen og betale ordinær skatt i stedet hvis det lønner seg.

Hvis det er du som arbeidsgiver som søker om skattekort for arbeidstakeren, kan ikke du velge han eller hun ut av ordningen. Arbeidstakeren kan da først velge seg ut når han eller hun har time hos Skatteetaten for ID-kontroll.

Du får informasjon om arbeidstakeren er med i kildeskatt på lønn-ordningen når du henter skattekort på arbeidstakeren. Skattekortet er merket med tilleggsopplysningen "Kildeskatt på lønn". Det er viktig å sjekke om skattekortet til arbeidstakeren har denne tilleggsinformasjonen før du rapporterer lønn og skattetrekk.

Du fastsetter skattegrunnlaget  

Arbeidstakere i ordinær skatteordning fastsetter skattegrunnlaget selv når de leverer skattemelding. Skattemyndighetene beregner deretter skatten. I kildeskatt på lønn-ordningen er det du som fastsetter arbeidstakerens skattegrunnlag og beregner skatten når du rapporterer i a-meldingen.

Har du en arbeidstaker i kildeskatt på lønn-ordningen, skal du trekke skatt etter en fast prosent alle måneder i året og rapportere både lønn og skattetrekk i a-meldingen. Du skal beregne kildeskatt av all lønn og alle godtgjørelser som er skattepliktige for arbeidstakeren.

For arbeidstakeren er skatten ferdig gjort opp når du rapporterer lønn og skattetrekk i a-meldingen. Arbeidstakeren vil ikke motta skattemelding neste år.

Det er du som er ansvarlig for at fastsettingen og skattetrekket er rett. Dersom du har rapportert feil, må du rette a-meldingen.

Slik beregner du kildeskatt

Det er noen viktige forskjeller mellom kildeskatt på lønn-ordningen og ordinær skatteordning. En av dem er at du skal trekke kildeskatt av alle pendlerutgifter du dekker. Husk også at det er ingen trekkfrie måneder eller halv skatt før jul i kildeskatt på lønn-ordningen. Du skal heller ikke redusere trekkgrunnlaget med pensjonsinnskudd eller fagforeningskontingent.

Her får du en oversikt over hva du skal beregne kildeskatt av, og hva som ikke er skattepliktig for arbeidstakere i kildeskatt på lønn-ordningen.

Du skal beregne kildeskatt av

Du skal ikke beregne kildeskatt av

 • Lønn og godtgjørelser for arbeid utført utenfor Norge er ikke skattepliktig for arbeidstakere som er i kildeskatt på lønn-ordningen. Slik inntekt skal derfor ikke inngå i skattegrunnlaget og du skal ikke beregne kildeskatt av slik inntekt.

  Husk å oppgi opptjeningslandet når du rapporterer inntekten i a-meldingen.

  Her er et eksempel på hva som skal inngå i grunnlaget du skal beregne og trekke kildeskatt av for en arbeidstaker som utfører arbeid både i Norge og i Sverige:

  Ytelse Beløp Inngår i grunnlaget for kildeskatt
  Lønn (kontantlønn) opptjent i Norge 400 000 400 000
  Lønn (kontantlønn) opptjent i Sverige   50 000           0
  Utgiftsgodtgjørelse, flyttegodtgjørelse   10 000           0
  Naturalytelser, fri bil i Sverige     5 000           0

 • Dersom du dekker kostnader direkte i sammenheng med arbeid, for eksempel kostnader ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med tjenestereise/yrkesreise, skal bare et eventuelt overskudd inngå i skattegrunnlaget og du skal bare beregne kildeskatt av overskuddet. Overskuddet skal du rapportere som trekkpliktig i a-meldingen. Den delen som ikke gir overskudd skal du rapportere som trekkfri i a-meldingen.

  Her er et eksempel på hva som skal inngå i grunnlaget du skal beregne og beregne kildeskatt av, for en arbeidstaker som du har dekket både pendlerkostnader og tjenestereise (ikke overskudd) for:

  Ytelse Beløp Inngår i grunnlaget for kildeskatt Inngår i grunnlaget for skatt etter ordinær skatteordning
  Lønn, kontantytelser 400 000 400 000 400 000
  Naturalytelser, fri bolig 72 000 72 000 0
  Utgiftsgodtgjørelse, dekning av hjemreise 10 000 10 000 0
  Utgiftsgodtgjørelse, dekning av tjenestereise 20 000 0 0

 

Arbeidsgiver som har arbeidstaker med nettolønn

Har dere inngått avtale om nettolønn, skal du betale skatten for arbeidstakeren. Det betyr at du skal omregne nettolønn til bruttolønn ved å bruke skattesatsen i skattekortet og legge inn tabellnummer "0000" i feltet for oppgrossingstabell når du rapporterer i a-meldingen.

Skattesatser og arbeidsgiveravgift for kildeskatt på lønn

Informasjon om hvilken sats du skal benytte finner du i arbeidstakerens skattekort. Skattesatsen kan også påvirke om du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og andre godtgjørelser.

Skattesats 2023

Arbeidsgiveravgift

25 % for arbeidstakere som er medlem i norsk folketrygd

Arbeidsgiveren skal betale arbeidsgiveravgift etter de ordinære reglene.

17,2 % for arbeidstakere som ikke er medlem i norsk folketrygd

Arbeidsgiveren skal ikke betale arbeidsgiveravgift.

22,3 % for arbeidstakere som bare skal betale helsedelen i norsk folketrygd

For arbeidstakere utsendt til Norge fra USA eller Canada skal arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift etter særskilt sats. For øvrige arbeidstakere skal arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift etter de ordinære reglene.

 

Dersom du har beregnet feil arbeidsgiveravgift, må du korrigere i a-meldingen

Her finner du informasjon om kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Kildeskatt på lønn

Denne filmen er beregnet for arbeidsgivere med arbeidstakere i kildeskatt på lønn-ordningen. Vi forklarer hva kildeskatt på lønn er, hvem som kan være med i denne ordningen, og hva du som arbeidsgiver skal gjøre.