Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

De fleste utenlandske arbeidstakere som er nye i Norge blir automatisk med i en frivillig skatteordning som heter kildeskatt på lønn når de søker om skattekort. I denne skatteordningen betaler du en fast prosent skatt, som arbeidsgiveren din trekker av lønnen din.

For å se undertekster på foretrukket språk må du klikke på CC-knappen nederst til høyre i filmvinduet og velge språk.

Betaler du kildeskatt på lønn, trenger du ikke gjøre noe mer med skatten din etter at du har fått lønn. Du leverer ikke skattemelding, og du får ikke et skatteoppgjør. 

Har du fått varsel om refusjon, får du skattekvitteringen i august. Har du ikke fått varsel, ble skattekvitteringen sendt 14. juni.

Slik blir du med i kildeskatt på lønn-ordningen

Alle som jobber i Norge må ha et skattekort. Som utenlandsk arbeidstaker i Norge kan du velge mellom to måter å betale skatt på. Når du søker om skattekort, blir du enten med i kildeskatt på lønn-ordningen eller den ordinære skatteordningen. De fleste utenlandske arbeidstakere blir automatisk med i kildeskatt på lønn-ordningen hvis de har korte arbeidsopphold i Norge, eller hvis det er det første året de bor i Norge.  

Du kan velge deg ut av kildeskatt på lønn-ordningen og betale ordinær skatt hvis det lønner seg for deg. Du kan velge deg ut når du søker om skattekort, eller ved å endre skattekortet ditt senere i inntektsåret. Hvis det er arbeidsgiveren din som søker om skattekort for deg, kan ikke han eller hun velge deg ut av ordningen. Du kan velge deg ut skriftlig når du har time for ID kontroll.

Hvis du skal bo i Norge, må du betale ordinær skatt etter ett år. Hvis du ikke bor i Norge, men reiser til Norge for korte arbeidsoppdrag, blir du med i kildeskatt på lønn-ordningen hver gang du søker om skattekort. Hvis du bor i utlandet og får styrehonorar fra norske selskap, kan du også være med i kildeskatt på lønn-ordningen.

Forskjellen på kildeskatt og ordinær skatt

Hvis du betaler ordinær skatt, varierer skatteprosenten etter hvor mye du tjener i løpet av et år. Skatteprosenten justeres etter inntektene og fradragene dine. Om du tjener lite, betaler du lite skatt, og om du tjener mye, betaler du mer skatt.

Betaler du ordinær skatt, får du en skattemelding året etter at du jobbet. Skattemeldingen er en oversikt over blant annet inntekten din. I skattemeldingen kan du kreve fradrag for utgifter du har hatt i forbindelse med arbeidet i Norge. Etter at du har fått skattemeldingen, får du et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. Dersom du har betalt for lite skatt, må du betale det du skylder. Hvis du har betalt for mye skatt, får du penger tilbake på kontoen din.

Hvis du betaler kildeskatt, betaler du en fast prosent i skatt hver måned, uansett hvor mye eller lite du tjener. 

Du må sjekke hvilken måte som lønner seg for deg.

Kildeskatt

Ordinær skatt

Du betaler 25 % i skatt.

Har du fritak fra å betale trygdeavgift i Norge, betaler du 17,2 % i skatt.

 

Skattesatsen varierer etter inntektene og fradragene dine.

Skatten din er ferdig betalt når du får utbetalt lønnen din. 

Skatten din er foreløpig betalt, og Skatteetaten sjekker at skatten er riktig neste år.

Du får ikke en skattemelding neste år.

Du får og leverer en skattemelding neste år.

Du får en skattekvittering neste år som viser hvor mye skatt du har betalt til Norge i fjor.

Du får et skatteoppgjør neste år som viser om du har betalt for mye eller for lite skatt i Norge i fjor. Har du betalt for mye, får du penger tilbake. Har du betalt for lite, må du betale mer skatt.

Du kan maks tjene 670 000 kroner i 2024.

Det er ingen øvre grense for hvor mye du kan tjene.

Du kan ikke kreve noen fradrag.

Du kan kreve fradrag, for eksempel for pendlerkostnader og renteutgifter.

Finn ut hva som lønner seg

Du må selv undersøke hvor mye skatt du kommer til å betale i de to ordningene.

For å beregne hvor mye skatt du kommer til å betale med ordinær skatt kan du bruke skattekalkulatoren. For å finne ut hvilke fradrag du har krav på kan du bruke fradragsveilederen.

For å beregne hvor mye du kommer til å betale med kildeskatt på lønn kan du trekke 25 prosent fra lønnen din. Har du fritak fra å betale trygdeavgift i Norge, trekker du 17,2 prosent fra lønnen din. 

Det er ikke frikort i kildeskatt på lønn-ordningen.

Skatten er regnet ut fra skattesatser for 2022, og det er ikke tatt hensyn til andre fradrag enn minstefradrag og personfradrag. Andre opplysninger om arbeidsforholdet ditt i Norge kan endre beløpene, og du kan ha krav på flere fradrag.

Antall måneder jobbet i Norge

Lønn              

Kildeskatt med trygde-avgift

Kildeskatt uten trygde-avgift

Ordinær skatt med trygde-avgift

Ordinær skatt uten trygde-avgift

1

20 000

5 000

3 400

1 387

1 387

1

40 000

10 000

6 800

6 534

6 534

1

60 000

15 000

10 200

12 131

12 131

           

2

30 000

7 500

5 100

1 429

1 429

2

60 000

15 000

10 200

7 866

7 866

2

100 000

25 000

17 000

26 266

18 266

           

3

60 000

15 000

10 200

4 160

4 160

3

100 000

25 000

17 000

22 400

14 400

3

120 000

30 000

20 400

29 200

19 600

 

 

 

 

 

 

6

120 000

30 000

20 400

17 920

8 320

6

240 000

60 000

40 800

58 399

39 199

6

270 000

67 500

45 900

68 599

46 999

Slik velger du deg ut av kildeskatt på lønn-ordningen

Det er frivillig å være med i kildeskatt på lønn-ordningen.

Siste frist for å velge seg ut er 31. desember, 3 år etter inntektsåret. Hvis du velger deg ut, kan du ikke velge deg inn igjen for det samme året.

Du kan også kombinere kildeskatt på lønn med inntekter som verken er skattepliktige eller trygdepliktige i Norge, for eksempel lønn opptjent i utlandet når du ikke er medlem i norsk folketrygd.

Arbeidsgiveren din er ansvarlig for å trekke rett skatt av lønnen din.

Du har krav på å få penger tilbake fra Skatteetaten hvis

 • arbeidsgiveren din har trukket mer enn 25 prosent kildeskatt av lønnen din
 • du ikke hadde trygdefritak når du begynte å betale kildeskatt, men fikk trygdefritak etter en stund

Du får penger tilbake automatisk hvis arbeidsgiveren din har trukket for mye skatt av lønnen din. Du får beskjed om hvilke beløp som foreløpig er beregnet at du skal ha tilbake, og hvilket kontonummer vi har registrert på deg. For å få penger tilbake må du ha oppgitt en konto. 

Vi sender ut beskjed om at du får penger tilbake for inntektsåret 2023 i juni 2024, og for inntektsårene 2019 - 2022 vil du få beskjed høsten 2024.

For inntektsåret 2024 vil du få tilbakebetaling i 2025, dersom arbeidsgiver har trukket for mye skatt av lønnen din.

Beløpet du får tilbake blir betalt til den norske eller utenlandske bankkontoen du har registrert hos oss.

Hvis du vil endre bankkontonummeret vi har registrert for deg, må du logge inn og endre kontonummeret ditt, eller fylle ut dette skjemaet og sende det i posten sammen med kopi av ID-dokumentet ditt (for eksempel pass) til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Dersom du mener at lønnen du har tjent i Norge ikke er skattepliktig i Norge etter bestemmelser i en skatteavtale Norge har inngått med et annet land, vil Skatteetaten vurdere en slik søknad. Dersom søknaden godtas vil du få et skattekort etter ordinære regler. Du kan ikke skattlegges i kildeskatteordningen i et slikt tilfelle.

Du kan heller ikke skattlegges i kildeskatteordningen dersom det er sendt inn et NT1-skjema om at du blir trukket i skatt i et annet nordisk land i henhold til Nordisk trekkavtale.

 • tjener mer enn 642 950 kroner i året (gjelder inntektsåret 2023). For inntektsåret 2024 er beløpsgrensen kroner 670 000.
  • Forventer du å tjene mer enn 642 950 / 670 000 kroner (inkludert feriepenger og skattepliktige utgiftsgodtgjørelser mv.) i året, må du huke av for at du ønsker å betale skatt etter ordinære skatteregler når du søker om skattekort.
  • Hvis du er usikker på om du kommer til å tjene mer enn beløpsgrensen, kan du starte i kildeskatt på lønn-ordningen og velge deg ut på et senere tidspunkt.
 • har andre skattepliktige inntekter. Dette kan for eksempel være
  • offentlige ytelser fra NAV, for eksempel sykepenger eller dagpenger, når du plikter å betale trygdeavgift på ytelsen
  • foreldrepenger fra NAV, også når arbeidsgiver betaler disse på forskudd
  • skattepliktig inntekt fra næring i Norge
  • inntekt opptjent på norske skip
  • inntekt opptjent på norsk sokkel
  • andre inntekter som kun er trygdeavgiftspliktige til Norge, for eksempel lønn fra norsk arbeidsgiver for arbeid utført i utlandet når du er medlem i norsk folketrygd (omfatter ofte flygende personell, landtransportsjåfører og grensegjengere)
  • inntekter som ikke er skattepliktige til Norge ifølge skatteavtale, for eksempel dersom arbeidsgiver ikke har fast driftssted og verken arbeidsgiver eller du er skattepliktig til Norge etter skatteavtale
  • skattepliktig lønn fra nordisk arbeidsgiver hvor skattetrekk innbetales til et annet nordisk land etter reglene i Nordisk Trekkavtale (NT1)
  • inntekter som er skattepliktige til Svalbard
  • Inntekter som medeier i boligselskap/boligsameie i Norge
  • Kapitalinntekt over kroner 10 000.

Har du slike inntekter må du gi beskjed til Skatteetaten slik at du får et korrekt skattekort. Dette gjør du ved å søke om nytt skattekort.