Skjema RF-1515

Utmelding av kildeskatt på lønn

Å bli skattlagt i ordningen for kildeskatt på lønn er frivillig, og du som er i ordningen kan velge å bli skattlagt etter ordinære regler i stedet. Ved skattlegging etter ordinære regler får du skattemelding og skatteoppgjør i Min skatt

Betale skatt etter ordinære regler

Skattekalkulatoren hjelper deg å regne ut hva skatten din vil bli dersom du velger deg ut av kildeskatteordningen.

Ønsker du å velge deg ut av ordningen for kildeskatt på lønn?

Viktig informasjon

For inntektsåret 2021

Fristen for å velge seg ut for 2021 er 31. desember 2024.

Huk av for at du skal velge deg ut av ordningen for inntektsåret 2021.

Dersom du ikke kan logge inn, last ned, fyll ut og lever skjema RF-1281- for utmelding av kildeskatt på lønn for 2021.

For inntektsåret 2022

Fristen for å velge seg ut for 2022 er 31. desember 2025.

Huk av for at du skal velge deg ut av ordningen for inntektsåret 2022.

Dersom du ikke kan logge inn, last ned, fyll ut og lever skjema RF-1281- for utmelding av kildeskatt på lønn for 2022.

For inntektsåret 2023

Fra og med 15.12.2022 er det mulig å velge seg ut av ordningen for kildeskatt på lønn for inntektsåret 2023.

Fristen for å velge seg ut for 2023 er 31. desember 2026.

Huk av for at du skal velge deg ut av ordningen for inntektsåret 2023

Dersom du ikke kan logge deg inn, last ned og fyll ut skattemelding for ikke forhåndsutfylt skattemelding.

For inntektsåret 2024

Fra og med 15.12.2023 er det mulig å velge seg ut av ordningen for kildeskatt på lønn for inntektsåret 2024.

Fristen for å velge seg ut for 2024 er 31. desember 2027.

 Dersom du ikke kan logge deg inn, last ned og fyll ut skjema RF-1209 - Skattekort for utenlandsk arbeidstaker. Under punkt 4 kan du krysse av for å melde deg ut av ordningen.

Du kan ikke ombestemme deg

Dersom du har valgt å betale skatt etter ordinære regler, kan du ikke gå tilbake til kildeskatt for dette inntektsåret. Det gjelder uansett hva som er årsaken til at du valgte deg ut. Ved overgang til nytt inntektsår kan du bli med i kildeskatteordningen for det nye inntektsåret dersom vilkårene er oppfylt.

Skatt som allerede er betalt blir tatt hensyn til i det nye skattekortet ditt, i skattemeldingen og i skatteoppgjøret. 

Refusjon

Dersom arbeidsgiveren din har trukket for mye kildeskatt kan du søke om å få det tilbakebetalt.