Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1515

Utmelding av kildeskatt på lønn for 2019

Ønsker du å velge deg ut av kildeskatt på lønn for 2019 må du sende oss dette skjemaet innen 30. april 2020.

Som følge av ny ordning og situasjonen med koronaviruset, vil vi registrere alle utmeldinger som vi mottar i mai 2020.

Husk å signere skjemaet før du sender det til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Dersom du er elektronisk bruker:

Du melder deg ut ved å logge deg inn og benytte kontaktskjemaet. Du må skrive at du ønsker å melde deg ut av kildeskatt på lønn for 2019 i skjemaet og sende til oss.

Ønsker du å gå ut av ordningen for inntektsåret 2020

Når du logger deg inn og søker om skattekort for 2020, velger du (huker av) ordinær skattlegging.

Når du har valgt å betale skatt etter ordinære skatteregler, kan du ikke gå tilbake til kildeskatt for dette inntektsåret. Det gjelder uansett hva som er årsaken til at du valgte deg ut. Ved overgang til nytt inntektsår kan du bli med i kildeskatteordningen for det nye inntektsåret dersom vilkårene er oppfylt.

Skattetrekk som allerede er innbetalt blir omregnet til ordinært forskuddstrekk (skattetrekk) når du går ut av ordningen, og blir tatt hensyn til i det nye skattekortet ditt. Du vil også motta skattemelding og skatteoppgjør for dette inntektsåret.