Skjema RF-1515

Utmelding av kildeskatt på lønn

Å bli skattlagt i ordningen for kildeskatt på lønn er frivillig, og du som er i ordningen kan velge å bli skattlagt etter ordinære regler i stedet. Ved skattlegging etter ordinære regler vil du motta skattemelding og skatteoppgjør.

Betale skatt etter ordinære regler

Skattekalkulatoren hjelper deg å regne ut hva skatten din vil bli dersom du velger deg ut av kildeskatteordningen.

Ønsker du å velge deg ut av ordningen for kildeskatt på lønn?

Viktig informasjon

For inntektsåret 2019

Fristen for å velge seg ut for 2019 er 31. desember 2022.

Last ned, fyll ut og lever skjema RF-1281 for å levere skattemelding for 2019. Da melder du deg samtidig ut av ordningen.

For inntektsåret 2020

Fristen for å velge seg ut for 2020 er 31. desember 2023. 

Dersom du ikke kan logge inn, last ned, fyll ut og lever skjema RF-1281- for utmelding av kildeskatt på lønn for 2020.

For inntektsåret 2021

Fristen for å velge seg ut for 2021 er 31. desember 2024.

1. Logg inn i Min skatt

Huk av for at du skal velge deg ut av ordningen for inntektsåret 2021, Vi sender deg automatisk et nytt skattekort når utmeldingen er registrert. Vi sender kun ut skattekort for inneværende inntektsår.

2. Logg inn og søk om skattekort for 2021

Huk av for ordinær skattlegging.

3. Last ned og fyll ut skjema RF-1209 - skattekort for utenlandsk arbeidstaker

Når du ikke er elektronisk bruker eller ikke kan logge inn.

Du kan ikke ombestemme deg

Dersom du har valgt å betale skatt etter ordinære regler, kan du ikke gå tilbake til kildeskatt for dette inntektsåret. Det gjelder uansett hva som er årsaken til at du valgte deg ut. Ved overgang til nytt inntektsår kan du bli med i kildeskatteordningen for det nye inntektsåret dersom vilkårene er oppfylt.

Skatt som allerede er betalt blir tatt hensyn til i det nye skattekortet ditt, i skattemeldingen og i skatteoppgjøret. 

Refusjon

Dersom arbeidsgiveren din har trukket for mye kildeskatt kan du søke om å få det tilbakebetalt.