Fritak fra å betale trygdeavgift i Norge

Dersom du mener at du ikke skal betale trygdeavgift i Norge, skal du ikke lenger sende inn skjemaet A1 til Skatteetaten. Det er NAV som skal motta dette og vurdere fritak. Dersom NAV vurderer det slik at du ikke er medlem i folketrygden, og derfor ikke skal betale trygdeavgift, sender de melding om dette til Skatteetaten.

I den nye løsningen for levering av skattemelding på skatteetaten.no skal du selv registrere hvilke inntekter som skal være uten trygdeavgift. Du kan også endre skattemeldingen og levere på nytt i inntil tre år etter innleveringsfristen for skattemeldingen.

Hvis du ikke kan levere skattemelding i den nye løsningen, vil skattekontoret registrere trygdefritaket for deg når vi får melding om trygdefritaket fra NAV. Gjør vi denne endringen etter at du har mottatt skatteoppgjøret, vil du motta varsel og vedtak om endringen i tillegg til nytt skatteoppgjør.

Les mer om medlemskap i folketrygden på nav.no