Redusert kildeskatt på aksjeutbytte for utenlandske aksjonærer

Som hovedregel trekker norske selskaper 25 prosent kildeskatt på aksjeutbytte. Du som er utenlandsk aksjonær, kan likevel ha krav på en lavere skattesats for aksjeutbytter du mottar – eller refusjon dersom du har betalt for mye kildeskatt.

Finn ut hva som gjelder for deg: 

Hvis du representerer en aksjonær, velg de alternativene som passer best for din klient.

Denne veilederen gjelder utenlandske aksjonærers muligheter til å motta utbytter fra norske selskaper med en lavere kildeskattesats enn 25 %, og refusjon av allerede for mye trukket kildeskatt på aksjeutbytte. Veilederen gir generell infromasjon om hvilke rettsgrunnlag som kan være aktuelle, hvilke dokumentasjonskrav som gjelder, og hvordan du går frem for å oppnå redusert trekk og/eller refusjon av kildeskatt. Veiledningen er ikke et bindende svar fra oss.

Er du i tvil, ta kontakt med oss.