Skjema RF-1402

Melding om flytting fra Norge

Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til skattekontoret her hjemme. Skal du flytte til et nordisk land, skal flyttingen kun meldes i det landet du flytter til.

Last ned, fyll ut og send inn:

Meld flytting fra Norge

Flytting fra Norge til nordiske land

  • Flyttingen skal kun meldes i landet du flytter til: Sverige, Island, Finland, eller Danmark - inkludert Færøyene og Grønland.
  • Blir meldingen godtatt i tilflyttingslandet, blir du automatisk registrert som utvandret fra Norge.

Flytting fra Norge til et ikke-nordisk land

  • Du må melde flytting når du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om du skal registeres som utvandret i folkeregisteret.
  • Fyll ut skjemaet under og send det til skattekontoret, tidligst 14 dager før du reiser. Legg ved pass eller annen gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde.
  • Du får et brev når flyttemeldingen er behandlet. Brevet sendes til den nye adressen din i utlandet.

Hvis du senere får ny adresse i utlandet, må du selv gi melding til skattekontoret. Dette kan meldes elektronisk, eller du kan sende skjemaet RF 1454 - Melding om ny eller endret postadresse.

footer/desktop/standard