Flytte fra Norge

Skal du flytte til utlandet og planlegger å bli der i mer enn seks måneder, må du melde flytting til Folkeregisteret.

Du må sende flyttemeldingen tidligst 14 dager før du flytter. 

Husk å sjekke hva som skjer med skatten din når du flytter til utlandet. Skatteplikten til Norge opphører ikke ved at du melder flytting.

Viktig informasjon

Du skal ikke melde flytting fra Norge dersom

  • du allerede har registrert flytting til utlandet
  • du har d-nummer (som utenlandsk statsborger)

Dersom du har fått ny adresse i utlandet, skal du i stedet melde om endring av postadresse.