Privat oppbevaring av utenlandsregistrert bil i Norge

Du kan lagre en utenlandskregistrert bil på angitt adresse i Norge i inntil 182 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Perioden på 182 dager kan deles opp.

Du kan selv endre opplysningene du har meldt inn.

Ordningen gjelder for alle typer kjøretøy, også tilhengere og campingvogner.

Tilbakemeldingen du får på at opplysningene er mottatt av skattemyndighetene regnes som en bekreftelse på at tillatelse til oppbevaring er gitt. Du må ha bekreftelsen tilgjengelig slik at den kan fremvises ved behov.

Du må melde fra i forkant

Den som skal oppbevare kjøretøyet må melde fra til Skatteetaten før oppbevaringen finner sted.

Vær oppmerksom på:

  • Dersom du skal gjenutføre kjøretøyet når oppbevaringsperioden utløper, må du selv påse at du har adgang til dette etter regelverket om midlertidig bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge.
  • Hvis du ikke følger regelverket vil du kunne bli etterberegnet avgifter. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt.