Russebuss som er registrert i utlandet

Planlegger du å leie en utenlandsregistert buss som russebuss i Norge, må du sjekke hvilke krav som gjelder for å kunne bruke bussen og hvem som skal melde inn bruken.

Bruke utenlandsregistrert lånebil

Du kan bruke utenlandsk lånebil i Norge i inntil 25 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Perioden på 25 dager kan deles opp.

Logg inn:

Meld inn bruk

Ordningen gjelder for alle typer kjøretøy, også tilhengere og campingvogner.

Som låntaker er du selv ansvarlig for at kjøretøyet har godkjent forsikring.

Du kan selv endre opplysningene du har meldt inn.

Du må ha med deg bekreftelsen i bilen

Tilbakemeldingen du får på at opplysningene er sendt skattemyndighetene regnes som en bekreftelse på at kjøretillatelse er gitt. Du må ha med deg tillatelsen i bilen.

Du må melde fra i forkant

De som skal bruke kjøretøyet må melde fra til Skatteetaten før kjøretøyet innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som har lånt kjøretøyet som kan melde bruken til Skatteetaten. 

Vær oppmerksom på:

  • Innen utløpet av den innmeldte perioden må låntaker gjenutføre kjøretøyet til utlandet.
  • Hvis du ikke følger regelverket må du betale avgifter. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt.

Finn ut hva som gjelder for bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge

Hvis du er usikker på hva som gjelder for deg, kan du ta vår veiviser for bruk av utenlandsregistrert kjøretøy. Da svarer du på 2-8 spørsmål og får vite hvilke regler som gjelder for deg.

Hva er privatlånt kjøretøy?

Med privatlånt kjøretøy menes motorvogn som stilles til rådighet for privatpersoner av privatpersoner med eller uten vederlag.

Utenlandsregistrerte utleiekjøretøy anses ikke for å være privatlånt. Det er imidlertid en egen meldingsløsning for slike kjøretøy.

Regelverk

Reglene for bruk av utenlandsregistrerte privatlånte kjøretøy finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Lovdata). 

Skattedirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften. Kommentarene finner du i årsrundskriv for engangsavgift.