Kjøretillatelse ved midlertidig opphold i Norge

Oppholder du deg i Norge midlertidig, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy i inntil to år. Du må søke om midlertidig kjøretillatelse for det andre året.

Viktig informasjon

For flyktninger som kommer til Norge fra Ukraina og som har med seg sin utenlandsregistrerte bil, er det gjort tilpasninger i regelverket for innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert bil i Norge.

Hvor lenge skal du være i Norge?

Inntil ett år

Dersom du kan dokumentere at du skal oppholde deg i Norge i inntil ett år, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy uten å søke om kjøretillatelse.

Inntil to år

Dersom du skal oppholde deg i Norge i inntil to år, må du søke om midlertidig kjøretillatelse for det andre året. Du må søke innen ett år regnet fra ditt innreisetidspunkt. Du må regne med minst 14 dagers saksbehandlingstid.

Logg inn, fyll ut og lever RF-1330:

Søk om kjøretillatelse

Mer enn to år

Hvis du skal være i Norge i mer enn to år, regnes ikke oppholdet som midlertidig.

Dokumentasjon

Du må til enhver tid kunne dokumentere at ditt opphold ikke vil overstige ett eller to år fra innreisetidspunktet. Med innreisetidspunktet menes det tidspunktet du reiser inn til Norge, ikke det tidspunktet kjøretøyet blir innført til Norge.

For at oppholdet ditt skal regnes som midlertidig, kan du ikke ha oppholdt deg eller vært folkeregistrert i Norge i mer enn 365 dager i løpet av de to siste årene før ditt innreisetidspunkt.

Eksempler på dokumentasjon:

  • arbeidskontrakt i Norge som er tidsbegrenset
  • studieplass i Norge
  • papirer som viser at du skal returnere til arbeid i utlandet (for eksempel innvilget permisjonssøknad)
  • papirer som viser at du leier ut egen bolig i utlandet (for eksempel utleiekontrakt)

Dokumentene må være tidsavgrenset til ett eller to år regnet fra innreisetidspunktet ditt. Har du for eksempel inngått en arbeidskontrakt, må denne være tidsbegrenset. Har du en avtale om prøvetid, regnes ikke prøvetiden som dokumentasjon for et midlertidig opphold. I prøvetidsperioden har du derfor ikke mulighet til å bruke utenlandsregistrert bil.

Vær oppmerksom på:

  • Du må allerede på innreisetidspunktet og gjennom hele oppholdet, kunne dokumentere at du har midlertidig opphold i Norge. Dette betyr for eksempel at du ikke kan være arbeidssøkende på innreisetidspunktet.
  • Dersom din situasjon forandrer seg slik at du anses for å ha fast oppholdssted i Norge, må du utføre eller fortolle kjøretøyet. Det finnes likevel noen unntak for personer med fast oppholdssted i Norge.

Hvis du ikke følger regelverket må du betale avgifter. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt.

Regelverk

Reglene for bruk av utenlandsregistrert kjøretøy ved midlertidig opphold i Norge finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge.

Skattedirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften. Kommentarene finner du i årsrundskriv for engangsavgift.