Filmer med tips for deg som er arbeidsgiver

Her finner du korte veiledningsfilmer for deg som er arbeidsgiver. Du finner også veier videre til mer hjelp.

A-meldingen

I denne filmen forklarer vi hva a-melding er, hvem som skal sende inn a-melding, og ulike rapporteringsmåter.

Når du er arbeidsgiver

I filmen snakker vi om hvilke plikter du har når du er arbeidsgiver. Videre viser vi hvor du som arbeidsgiver finner aktuell informasjon.

Feriepenger

I denne filmen snakker vi om feriepenger. Vi forklarer hvordan feriepenger beregnes, og i hvilke tilfeller feriepenger er trekkfrie ved utbetaling.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Filmen handler om obligatorisk tjenestepensjon, forkortet til OTP. Vi forklarer når du som arbeidsgiver har plikt til å opprette OTP for ansatte, og hvordan du skal rapportere OTP i a-meldingen.