Filmer med tips for deg som er arbeidsgiver

Her finner du korte veiledningsfilmer for deg som er arbeidsgiver. Du finner også veier videre til mer hjelp.

Når du er arbeidsgiver

I filmen snakker vi om hvilke plikter du har når du er arbeidsgiver. Videre viser vi hvor du som arbeidsgiver finner aktuell informasjon.

Differensiert arbeidsgiveravgift

Få en kort oversikt over regelverket rundt differensiert arbeidsgiveravgift. Dette er særlig relevant for deg som er ny næringsdrivende.

Feriepenger

I denne filmen snakker vi om feriepenger. Vi forklarer hvordan feriepenger beregnes, og i hvilke tilfeller feriepenger er trekkfrie ved utbetaling.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Filmen handler om obligatorisk tjenestepensjon, forkortet til OTP. Vi forklarer når du som arbeidsgiver har plikt til å opprette OTP for ansatte, og hvordan du skal rapportere OTP i a-meldingen.

Kildeskatt på lønn

Denne filmen er beregnet for arbeidsgivere med arbeidstakere i kildeskatt på lønn-ordningen. Vi forklarer hva kildeskatt på lønn er, hvem som kan være med i denne ordningen, og hva du som arbeidsgiver skal gjøre.

Rapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Her forklarer vi i hvilke tilfeller, og hvordan, du som oppdragsgiver skal rapportere betaling for tjenester til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.