Bestille frikort

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 55 000 kroner eller mindre.

Hadde du frikort i fjor og tjente under 55 000 kroner, trenger du ikke søke om nytt frikort. Frikortet er allerede tilgjengelig for arbeidsgiver.

  • Du kan bestille frikort fra det året du fyller 13 år.
  • Du må være elektronisk bruker
  • Du må bestille i eget navn, med egne PIN-koder. 
  • Foreldre kan ikke bestille på vegne av sine barn.

Dersom du lurer på om du har fått frikort kan du logge deg inn for å sjekke.

Er du under 13 år, gjelder andre regler.

Hvis du tjener mer enn 55 000 kroner

Kommer du til å tjene mer enn 55 000 kroner må du bestille skattekort. Har du først brukt frikort og tjent noe uten å trekke skatt, vil det beløpet du allerede har tjent tas med i grunnlaget for beregningen av nytt skattekort. Uansett om du først har hatt frikort eller ikke, vil den totale skatten du betaler bli den samme.

Er du ikke elektronisk bruker 

Da må du først skaffe deg elektronisk ID. Det er ikke mulig å bestille over telefon.

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester. Du kan bruke innloggingsløsningen til for eksempel å levere skattemeldingen eller endre skattekortet.

Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID (fra 18 år), Buypass eller Commfides.

Problemer med innlogging eller registrering?

Få hjelp hos Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT.

Ungdom, arbeid og skatt

For utenlandske arbeidstakere

Er du utenlandsk arbeidstaker gjelder disse reglene.