Nytt skattekort for 2020

Fra mandag 16. desember kl 08:00 kan du sjekke eller bestille skattekort for 2020. 

Bestille frikort

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 55 000 kroner eller mindre.

Hadde du frikort i fjor trenger du ikke søke om nytt frikort. Frikortet er allerede tilgjengelig for arbeidsgiver.

  • Du kan bestille frikort fra det året du fyller 13 år.
  • Du må være elektronisk bruker
  • Du må bestille i eget navn, med egne PIN-koder. 
  • Foreldre kan ikke bestille på vegne av sine barn.

Dersom du lurer på om du har fått frikort kan du logge deg inn for å sjekke.

Er du under 13 år, gjelder andre regler.

Er du ikke elektronisk bruker 

Da må du først skaffe deg elektronisk ID. Det er ikke mulig å bestille over telefon.

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester. Du kan bruke innloggingsløsningen til for eksempel å levere skattemeldingen eller endre skattekortet.

Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID (fra 18 år), Buypass eller Commfides.

Problemer med innlogging eller registrering?

Få hjelp hos Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT.

Ungdom, arbeid og skatt

For utenlandske arbeidstakere

Er du utenlandsk arbeidstaker gjelder disse reglene.

Trenger du hjelp?

På chat kan vi ikke gi status i pågående saker.

Vi lagrer samtalen din i opptil ett år for å kunne gjenfinne samtalen og forbedre oss.

Av hensyn til din egen sikkerhet ber vi deg om å ikke skrive sensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger.

Vil du være anonym kan du velge å ikke oppgi navn og e-postadresse.