Bestille frikort

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 70 000 kroner eller mindre.

Viktig informasjon

 • Du får tildelt frikort automatisk fra og med det året du fyller 13 år om du tjente under frikortgrensen året før
 • Du må være elektronisk bruker for å:
  • bestille frikort
  • fordele frikortbeløpet mellom arbeidsgivere
  • sjekke om du har frikort
  • få varsler om frikortet
 • Du må logge deg inn med elektronisk ID
 • Foreldre kan ikke bestille frikort på vegne av sine barn

Når frikortet er tildelt er det også tilgjengelig for arbeidsgiver.

Fra og med det året du fyller 13 år får du frikort automatisk hvis du tjente frikortgrensen i fjor. Vi sender deg et varsel på SMS eller e-post når første arbeidsgiver har hentet frikortet. Hvis flere arbeidsgivere prøver å hente frikortet sender vi deg også et varsel. Husk at du da må fordele frikortbeløpet mellom dem. For at du skal kunne motta varsler må du være registrert som elektronisk bruker.

Dersom du lurer på om du har fått frikort kan du logge deg inn for å sjekke.

Hvis du ikke har fått frikort og skal tjene under 70 000 kroner må du bestille et frikort.  

Når det nye frikortet er klart til bruk vil vi sende deg et varsel.

Hvis du tjener mer enn 70 000 kroner

Kommer du til å tjene mer enn frikortgrensen må du bestille skattekort. Har du først brukt frikort og tjent noe uten å trekke skatt, vil det beløpet du allerede har tjent tas med i grunnlaget for beregningen av nytt skattekort. Uansett om du først har hatt frikort eller ikke, vil den totale skatten du betaler bli den samme.

Er du ikke elektronisk bruker 

Da må du først skaffe deg elektronisk ID. Det er ikke mulig å bestille over telefon.

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester. Du kan bruke innloggingsløsningen til for eksempel å levere skattemeldingen eller endre skattekortet.

Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

For utenlandske arbeidstakere

Er du utenlandsk arbeidstaker gjelder disse reglene.

Ungdom, arbeid og skatt

 

Skatt på 1-2-3: Slik henger det sammen

Se sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør, og hva du skal gjøre i løpet av året for å få riktig skatt.