Bestille frikort

Eit frikort er eit skattekort som viser at arbeidsgivar ikkje skal trekkje skatt dersom du tener 55 000 kroner eller mindre.

Dersom du hadde frikort i fjor og du tente mindre enn 55 000 kroner, treng du ikkje å søkje om nytt frikort. Frikortet er allereie tilgjengeleg for arbeidsgivar.

  • Du kan bestille frikort frå det året du fyller 13 år.
  • Du må vere elektronisk brukar
  • Du må bestille i ditt eige namn, med eigne PIN-kodar. 
  • Foreldre kan ikkje bestille på vegner av barna sine.

Er du under 13 år, gjeld det andre reglar.

Er du ikkje elektronisk brukar 

Då må du først skaffe deg elektronisk ID. Det er ikkje mogleg å bestille over telefon.

ID-porten er ei felles innloggingsløysing til offentlege tenester. Du kan bruke innloggingsløysinga til dømes til å levere skattemeldinga eller endre skattekortet.

Når du bruker ID-porten kan du velje om du vil logge deg inn med MinID, BankID (frå 18 år), Buypass eller Commfides.

Problem med innlogging eller registrering?

Få hjelp hos Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT.

Ungdom, arbeid og skatt

Dersom du er utanlandsk arbeidstakar, gjeld desse reglane.