Skatteinnkreving international tax recovery assistance

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 15:00

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norge

Kontaktinformasjon

Ring - 800 80 000

Ringer du fra utlandet: +47 22 07 70 00

Postadresse: 

Skatteetaten – Skatteinnkreving international tax recovery assistance
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Telefaks: +47 51 86 89 63

Informasjon om innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Bankkontonummer:

7694 05 23903

IBAN-nummer:

NO6576940523903

BIC (SWIFT):

DNBANOKKXXX

Bank:

DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo

 

Trenger du KID-nummer?