Sekretariatet for Skatteklagenemnda

Sekretariatet forbereder sakene for Skatteklagenemnda. Sekretariatet er lokalisert i Stavanger og ligger administrativt under Skattedirektoratet. Les mer om Skatteklagenemda.

Kontaktinformasjon

Telefon:
40 80 97 00

Postadresse:
Sekretariatet for Skatteklagenemnda
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Her finner du oss

Sekretariatet for Skatteklagenemnda
Forusparken 2
4031 Stavanger