Skatteinnkreving utland

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 15:00

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norge

Kontaktinformasjon

Ring - 800 80 000

Ringer du fra utlandet: +47 22 07 70 00

Postadresse: 

Skatteetaten – Skatteinnkrever utland
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

E-post: [email protected]

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Bankkontonummer:

7694 05 23121

IBAN-nummer:

NO3376940523121

BIC (SWIFT):

DNBANOKKXXX

Bank:

DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo

 

Trenger du KID-nummer?