Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreving

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene.

I stedet er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver det tidligere har vært skatteoppkreverne som har håndtert.

Skatteinnkreving Svalbard

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 14:30

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger

Kontaktinformasjon

Ring - 800 80 000

Ringer du fra utlandet: +47 22 07 70 00

Postadresse:

Skatteetaten – Skatteinnkreving Svalbard
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Bankkontonummer:

7694 05 21005

IBAN-nummer:

NO3276940521005

BIC (SWIFT):

DNBANOKKXXX

Bank:

DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo

 

 

Trenger du KID-nummer?