Skjema RF-1316

Attest for skatt og merverdiavgift

Du trenger en attest for skatt og merverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke.

Logg inn og fyll ut RF-1316

Bestill attest

Attesten viser hvor mye som eventuelt mangler innbetalt inkludert renter.

Hvem trenger og bruker attest for skatt og merverdiavgift?

Er du for eksempel en anbudsgiver vil ofte oppdragsgiveren kreve attest for skatt og merverdiavgift. Du kan også trenge denne attesten i forbindelse med skjenkeløyver og i enkelte andre bevillingssaker. 

Attesten for skatt og merverdiavgift viser også om en virksomhet/person er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Når og hvor får jeg attesten?

Attesten produseres automatisk og blir sendt til din meldingsboks i Altinn. Normalt skjer det umiddelbart så lenge du har sendt bestillingen innenfor ordinær arbeidstid.

Bestiller du utenom ordinær arbeidstid får du normalt attesten ved starten av neste arbeidsdag.

Skatteattestene som skrives ut er en felles attest for skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert. 

Hvis du ikke har mulighet til å bestille elektronisk, må du kontakte Skatteetaten eller skatteoppkreveren i din kommune.