Skjema RF-1316

Attest for skatt og merverdiavgift

Attest for skatt og merverdiavgift dokumenterer om virksomheten din eller du personlig skylder skatt, avgifter eller merverdiavgift, inkludert renter.

Hvis du ønsker å bestille en attest og samtidig sende den til en annen virksomhet, skal du benytte RF-1507 Opplysninger om skatt og avgifter. Denne attesten inneholder også flere opplysninger om virksomheten.

Hvem bør bestille Attest for skatt og merverdiavgift?

Er du for eksempel en anbudsgiver vil oppdragsgiveren noen ganger kreve Attest for skatt og merverdiavgift. Du kan også trenge denne attesten i forbindelse med skjenkeløyver og i enkelte andre bevillingssaker. 

Logg inn og fyll ut RF-1316

Bestill attest

Hva inneholder attesten?

Attesten inneholder opplysninger om enten din virksomhet eller deg personlig. Den viser:

  • skatt som skulle ha vært betalt
  • utleggstrekk som ikke er betalt
  • arbeidsgiveravgift som ikke er betalt