Skjema RF-1316

Attest for skatt og merverdiavgift

Du trenger en attest for skatt og merverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke.

Logg inn og fyll ut RF-1316

Bestill attest

Attesten viser hvor mye som eventuelt mangler innbetalt inkludert renter.

Hvem trenger og bruker attest for skatt og merverdiavgift?

Er du for eksempel en anbudsgiver vil ofte oppdragsgiveren kreve attest for skatt og merverdiavgift. Du kan også trenge denne attesten i forbindelse med skjenkeløyver og i enkelte andre bevillingssaker. 

Attesten for skatt og merverdiavgift viser også om en virksomhet/person er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Når og hvor får jeg attesten?

Attesten produseres automatisk og blir sendt til din meldingsboks i Altinn. Normalt skjer det umiddelbart så lenge du har sendt bestillingen innenfor ordinær arbeidstid.

Bestiller du utenom ordinær arbeidstid får du normalt attesten ved starten av neste arbeidsdag.

Informasjon til mottakere av skatteattest

Skatteattestene som skrives ut er en felles attest for skatt, arbeidsgiveravgift og mervediavgift. Skatteattest på skjema RF 1244 skrives ikke lenger ut. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn ved å bruke lenken på denne siden. Hvis dette ikke er mulig kan den bestilles hos skatteoppkrever eller Skatteetaten. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert. Se vedlagt eksempel.

I en periode fram til 5. desember ble attesten produsert uten bunnteksten: "Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert." Disse attestene er også gyldige.

footer/desktop/standard