Skjema

Opplysninger om skatt og avgifter

Din virksomhet kan bestille egne opplysninger om skatt og avgift i Altinn. Ønsker du samtidig at andre virksomheter skal ha en kopi av attesten, oppgir du en eller flere mottakere når du bestiller.  Attesten er dokumentasjon på om din virksomhet skylder skatt og avgifter eller ikke.

Logg inn og fyll ut RF-1507

Bestill attest

Attesten for skatt og avgifter viser hvor mye som eventuelt mangler innbetalt inkludert renter. Attesten viser også om din virksomhet er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Hvem trenger og bruker attest for skatt og avgift?

Er du for eksempel en anbudsgiver vil ofte oppdragsgiveren kreve attest for skatt og merverdiavgift. Du kan også trenge denne attesten i forbindelse med skjenkeløyver og i enkelte andre bevillingssaker. 

For å få tilgang til å bruke skjemaet må du ha en av disse rollene i Altinn:

  • Regnskapsmedarbeider
  • Begrenset signeringsrettighet
  • Revisormedarbeider

Privatpersoner som ønsker å bestille en skatteattest må benytte tjenesten RF-1316 Attest for skatt og merverdiavgift.

Når og hvor får jeg attesten?

Attesten er et pdf-dokument. Den produseres automatisk og blir sendt til bedriftens innboks i Altinn.

Bedriften(e) du har oppgitt som kopimottaker mottar attesten rett i sin innboks. De vil se hvem som utførte bestillingen og hvem som ble oppgitt som kontaktperson hos mottaker. 

Normalt skjer det umiddelbart så lenge du har sendt bestillingen innenfor ordinær arbeidstid. Bestiller du utenom ordinær arbeidstid får dere normalt attesten ved starten av neste arbeidsdag.

Ønsker du å dele attesten din med privatpersoner, kan du videresende den per epost etter at du har fått den i din innboks. 

Hva inneholder attesten?

Attesten som skrives ut inneholder følgende opplysninger:

  • Nøkkelinformasjon om virksomheten og antall ansatte (hentet fra Enhetsregisteret).
  • Første eller siste termin for mva-melding og type termin.
  • Merverdiavgift for de 3 siste terminene.
  • Grunnlag arbeidsgiveravgift for de 3 siste terminene.
  • Informasjon om forfalte, ikke betalte skatter og avgifter.
  • Informasjon om oppdrag for utenlandske foretak i oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.

Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.