Skjema RF-1507

Opplysninger om skatt og avgift

Attesten Opplysninger om skatt og avgift dokumenterer omsetningen til en virksomhet og om virksomheten skylder skatt og/eller avgifter. 

Vi viser til avsnittet «Hva inneholder attesten?» for å få en mer detaljert oversikt over hvilke opplysninger attesten inneholder.

Du kan bestille opplysninger om skatt og avgift i Altinn på vegne av din virksomhet. Ønsker du samtidig at andre virksomheter skal ha en kopi av attesten, oppgir du én eller flere mottakere når du bestiller.

Hvem bør bestille attesten Opplysninger om skatt og avgift?

Er du en anbudsgiver, vil oppdragsgiveren ofte kreve attesten Opplysninger om skatt og avgift. Du kan også trenge denne attesten i forbindelse med skjenkeløyver og i enkelte andre bevillingssaker

For å få tilgang til å bruke skjemaet må du ha en av disse rollene i Altinn:

  • regnskapsmedarbeider
  • begrenset signeringsrettighet
  • revisormedarbeider

Privatpersoner som ønsker å bestille en skatteattest må benytte tjenesten RF-1316 Attest for skatt og merverdiavgift.

Når og hvor får jeg attesten?

Attesten er et pdf-dokument. Den produseres automatisk og blir sendt til virksomhetens innboks i Altinn.

Bedriften(e) du har oppgitt som kopimottaker mottar attesten rett i sin innboks. De vil se hvem som utførte bestillingen og hvem som ble oppgitt som kontaktperson hos mottaker. 

Du skal få attesten umiddelbart så lenge du har sendt bestillingen innenfor ordinær arbeidstid. Bestiller du utenom ordinær arbeidstid får du normalt attesten ved starten av neste arbeidsdag.

Ønsker du å dele attesten din med privatpersoner, kan du videresende den per epost etter at du har mottatt den i din innboks i Altinn. 

Logg inn og fyll ut RF-1507

Bestill attest

Hva inneholder attesten?

Attesten inneholder følgende opplysninger:

  • nøkkelinformasjon om virksomheten og antall ansatte (hentet fra Enhetsregisteret)
  • om virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret
  • første eller siste termin for mva-melding og type termin
  • merverdiavgift for de 3 siste terminene
  • grunnlag arbeidsgiveravgift for de 3 siste terminene
  • informasjon om forfalte, ikke betalte skatter og avgifter.
  • informasjon om oppdrag for utenlandske foretak i oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.

Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.