Skjema RF-1517

Bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Du kan som privatperson eller privat arbeidsgiver bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Kontoutskriften viser alle inn- og utbetalinger for en valgt periode. Den gir en oversikt over innbetalinger som er gjort, og hvilke krav som har blitt dekket.

Saldoutskriften viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag.

Logg inn og fyll ut RF-1517:

Bestill konto- eller saldoutskrift

For bedrifter

Du som er innehaver eller daglig leder i en bedrift, regnskapsfører eller revisor, kan få en samlet oversikt over alle krav og betalinger i bedriften. Du kan også laste ned en kontoutskrift som viser alle transaksjoner.