Skjema RF-1517

Bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Du kan som privatperson eller på vegne av en virksomhet eller organisasjon bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Kontoutskriften – reskontro - viser alle inn- og utbetalinger for en valgt periode. Den gir en oversikt over innbetalinger som er gjort, og hvilke krav som har blitt dekket.

Saldoutskriften viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag.

Logg inn og fyll ut RF-1517:

Bestill konto- eller saldoutskrift

Slik får du utskriften

Utskriften er et PDF-dokument. Dokumentet produseres automatisk og blir sendt til din innboks i Altinn. Opplysningene kan ikke sendes på e-post.

Disse kan bestille

Du kan bestille utskrift

  • til deg selv
  • på vegne av virksomhet eller organisasjon
  • for et konkurs- eller tvangsavviklingsbo

Bestilling til deg selv har ingen begrensninger. Hvis du bestiller på vegne av andre, trenger du en av disse rollene i Altinn:

  • Regnskapsfører med signeringsrett
  • Ansvarlig revisor
  • Begrenset signeringsrett
  • Bostyrer
  • Daglig leder/administrerende direktør
  • Revisormedarbeider