Dekor lav
Important information

This page is not available in English.

Endre opplysninger i søknaden

Du må melde fra dersom du oppdager feil eller mangler i søknaden som du har sendt inn. Dette gjelder også etter fristen for å søke om tilskudd er utløpt.

Frister

Fristen for å søke på tilskuddsmånedene

 • mars, april og mai 2020 var 31. juli 2020.
 • juni, juli og august 2020 var 31. oktober 2020. 

Imidlertid må du melde fra hvis du oppdager at det er

 • gitt uriktige opplysninger
 • opplysninger som mangler
 • ufullstendige opplysninger

Det er ingen frist for å melde fra dersom du oppdager at søknaden inneholder feil eller mangler.

Important information

Bekreftelse på innsendte søknader fra revisor eller regnskapsfører

Er støttebeløpet over 15 000 kroner er det to typer bekreftelser som kan sendes inn. 

 • Du skal ikke legge ved vedlegg. Du skal heller ikke legge ved vedlegg sammen med årsregnskap eller skattemeldingen.
 • Fristen for innsending av bekreftelse er samme frist som for fastsetting av årsregnskap eller innlevering av skattemelding, avhengig av om virksomheten er regnskapspliktig eller ikke.

  Fristen for fastsettelse av årsregnskapet for regnskapspliktige ble utsatt i to måneder ved lov av 9. juni 2021. Ny frist for innsending av bekreftelsen for regnskapspliktige blir etter dette 31. august 2021. For ikke-regnskapspliktige foretak var fristen 31. mai 2021.

  Dersom virksomheten er et ikke-regnskapspliktig foretak som har fått utsatt frist med å levere skattemeldingen til 20. august 2021, vil fristen for innsending av bekreftelse forskyves tilsvarende.
 • Hvis du ikke sender inn bekreftelsen, vil tildelt støtte bli krevd tilbakebetalt. Dette gjelder for alle måneder hvor du har mottatt støtte over 15 000 kroner. Det er ingen unntak fra kravet om å sende inn bekreftelse dersom du har fått støttebeløp på over 15 000 kroner.
 • Bekreftelser som sendes inn på andre steder enn via portalen, anses ikke som innsendt. Det betyr at selv om du har sendt inn bekreftelser i forbindelse med behandling av søknad/klage eller etterkontroll når du har vært i kontakt med oss, så må du fortsatt sende inn bekreftelsen via portalen for at bekreftelsen skal anses som innsendt. 

Dette skjer etter at du har endret opplysninger

Vi sender deg en kvittering hvor vi bekrefter at vi har mottatt meldingen til foretakets innboks i Altinn.

Vi vurderer meldingen og hvordan endringen får innvirkning på tildelt tilskudd.

Etter vi har behandlet meldingen, sender vi svar til foretakets innboks i Altinn.

Endringen som du har meldt fra om kan medføre at tilskuddet økes eller reduseres.

Dersom tilskuddet økes, vil penger bli utbetalt til konto.

Dersom tilskuddet reduseres, vil du får krav om innbetaling.