Dekor lav
Important information

This page is not available in English.

Foretak som ble pålagt av staten å stenge

For månedene juni, juli og august 2020 er ingen foretak pålagt av staten å stenge. Det betyr at tilskudd beregnes etter samme regler uavhengig av om foretaket holder åpent eller stengt.

For månedene mars, april og mai 2020 er det særlige beregningsregler for foretak som ble pålagt av staten å stenge.

 • Hvis foretaket er pålagt å stenge av staten, kan tilskuddet maksimalt utgjøre 90 % av faste, uunngåelige kostnader.
 • Hvis foretaket ikke er pålagt å stenge av staten, kan tilskuddet maksimalt utgjøre 80 % av faste, uunngåelige kostnader.

For at foretaket skal regnes som pålagt av staten å stenge, må minimum 50 % av foretakets omsetning i januar og februar 2020 komme direkte fra aktiviteten som staten har pålagt å stenge.

Hvis foretaket er rammet av indirekte omsetningsfall, regnes ikke foretaket som pålagt av staten å stenge. Tilskuddet kan da maksimalt utgjøre 80 % av faste, uunngåelige kostnader.

Foretak som har stengt fordi de ikke klarer å overholde smittevernkrav og/eller anbefalingene om avstand og personer i gruppe etter forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), anses ikke pålagt stengt av staten.

Foretak som anses stengt av staten ble endret ved forskriftsendring 15. mai 2020. Forskriftsendringen gjelder fra og med mars måned.

Følgende foretak anses som pålagt stengt av staten i mars og april 2020:

1. Foretak som er omfattet av vedtak 12. mars om stenging i medhold av smittevernloven og § 12 første ledd bokstav e i covid-19-forskriften slik denne var formulert fra 16. april til 11. mai 2020:

Følgende virksomheter skal holde stengt:

 1. e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes.

Kjøreskoler, danseskoler og rideskoler anses stengt etter denne bestemmelsen.

2. Foretak som er omfattet av vedtak 12. mars om stenging i medhold av smittevernloven og § 14 i covid-19-forskriften slik denne ble fastsatt 27. mars:

Følgende virksomheter skal holde stengt

 1. a) serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
 2. b) virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud
 3. c) treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud.

Følgende typer virksomheter anses også som stengt etter denne bestemmelsen:

 • badstuer
 • dyrehager
 • akvarier
 • opplevelsessentre
 • lekeland
 • bowlinghaller
 • go-cart
 • bussreiser (turreiser)
 • dansestudio

3. Foretak som er omfattet av vedtak 12. mars om stenging i medhold av smittevernloven og § 16 i covid-19-forskriften slik denne ble fastsatt 27. mars:

Følgende offentlige og private virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten kan bare tilby tjenester dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas:

 • fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • kiropraktorer
 • optikere
 • fotterapeuter
 • logopeder
 • psykologer
 • virksomheter som tilbyr alternativ behandling
 • andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

4. Tannleger

I veiledning til tannhelsetjenesten 12. mars ble det anbefalt å utsette all tannbehandling som ikke er akutt.

Anbefalingen omfatter alt personell som er involvert i tannbehandling, slik som tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer m.fl., i både privat og offentlig tannhelsetjeneste.

Anbefalingen gjelder til 20. april. Tannklinikker anses derfor som stengt av staten for tilskuddsmånedene mars og april.

Følgende foretak anses som pålagt stengt av staten i mai 2020:

1. Foretak som er omfattet av § 12 første ledd bokstav e i covid-19-forskriften slik denne var formulert fra 16. april til 11. mai 2020:

Følgende virksomheter skal holde stengt:

 1. e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes.

Kjøreskoler, danseskoler og rideskoler anses stengt etter denne bestemmelsen.

2. Foretak som er omfattet av § 14 i covid-19-forskriften slik denne var formulert fra 11. til 29. mai 2020:

Følgende virksomheter skal holde stengt

 1. a) serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
 2. b) treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker og lignende tilbud.

Følgende typer virksomheter anses også stengt etter denne bestemmelsen:

 • badstuer
 • dyrehager
 • akvarier
 • opplevelsessentre
 • lekeland
 • bowlinghaller
 • go-cart
 • bussreiser (turreiser)
 • dansestudio

Følgende foretak fikk mulighet til å gjenåpne i mai 2020 og anses derfor ikke som pålagt stengt av staten:

1. Foretak som er omfattet av § 14 b i covid-19-forskriften slik denne var formulert frem til 27. april

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud.

2. Foretak som er omfattet av § 16 i covid-19-forskriften:

 • fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • kiropraktorer
 • optikere
 • fotterapeuter
 • logopeder
 • psykologer
 • virksomheter som tilbyr alternativ behandling
 • andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

Kravet i covid-19-forskriften om to meters avstand mellom behandler og pasient ble opphevet 16. april og erstattet av krav om rutiner for god hygiene mv.

Ettersom det dermed ikke lenger er et generelt forbud mot slik virksomhet, men det er opp til den enkelte tjenesteyter å tilpasse seg smittevernskravene for bransjen, er ikke disse lenger å anse som stengt av staten.

3. Tannleger

Har foretaket stengt som følge av et kommunalt vedtak, uten at stengingen følger av statlig vedtak, regnes ikke foretaket som pålagt stengt etter kompensasjonsordningen.

Aktører innenfor kulturlivet og idretten som har måttet avlyse arrangementer i tråd med covid-19-forskriften §13, anses ikke som pålagt av staten å stenge

Foretak som har stengt fordi de ikke klarer å overholde smittevernkrav og/eller anbefalingene om avstand og personer i gruppe etter forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), anses ikke pålagt stengt av staten.