Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Endring i reglene for innberetning av lønnstrekk for lønnsutbetalinger skattlagt etter svalbardskatteloven.

  • Published:

Fra 1. januar 2009 foreligger det plikt til å innberette foretatt lønnstrekk av lønnsutbetalinger som skattlegges etter svalbardskatteloven. Arbeidsgivere som skal innberette slikt lønnstrekk skal benytte ordinær terminoppgave, RF 1037, men må huske å krysse av for egen beregningsmåte for Svalbard.

Lønnstrekket skal innberettes i halvårlige terminer, som begynner 1. januar og 1. juli. Frist for innberetning og innbetaling av lønnstrekk er senest en måned etter utløpet av terminen. Fra årsskifte innføres det også krav om ordinære forsinkelsesrenter ved forsinket innbetaling av slikt lønnstrekk. 

Den ordinære terminoppgaven omfatter også innberetning av arbeidsgiveravgift. For arbeidsgivere som innberetter lønn som skattlegges etter svalbarskatteloven, er innberetning av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget frivilling.