This page is not available in English.

Avgiftsrundskriv

Engangsavgift 2019

  • Published:
  • Avgitt 1/1/2019

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv om engangsavgift for 2019.

Kort om rundskrivet

Disse kommentarene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis. Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.

footer/desktop/standard