This page is not available in English.

Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt

  • Published:
  • Avgitt: 9/27/2018
Whole serial number Stor avdeling 01 NS 157/2018

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på samlet kr 56 331,30.

 

Klagen tas delvis til følge.

Saken gjelder
Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven §§ 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på samlet kr 56 331,30.

Skattedirektoratets redegjørelse
Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken iht. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken for 2017-04:
Den opplysningspliktige leverte a-melding for 2017-03 med opplysninger om 26 arbeidstakere. Alle åpne og ordinære arbeidsforhold må leveres neste måned 2017-04.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene for 2017-04 var 05.05.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.05.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte deretter et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.05.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.05.2017.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. A-melding for 2017-04 ble levert 23.05.2017, og innsendingen gjorde at mulkten stanset å løpe på 25 av 26 arbeidstakere. A-meldingen ga en tilbakemelding om at det fortsatt manglet opplysninger om 1 arbeidsforhold ([...]: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold). Tilbakemeldingen spesifiserte hvilken arbeidstaker feilmeldingen knyttet seg til (B). Feilmeldingen oppstod fordi arbeidstakeren var levert med 2 åpne og ordinære arbeidsforhold for den foregående perioden 2017-03, og begge arbeidsforholdene må derfor leveres for neste periode. I innsendingen 23.05.2017 ble det kun gitt opplysninger om 1 av arbeidsforholdene til B, det gjenstående arbeidsforholdet ble derfor etterspurt. Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig. Mulkten fortsatte derfor å løpe for 1 arbeidstaker (B).

Faktura for 22.05.2017-28.05.2017 på kroner 3 356,80 ble sendt til den opplysningspliktige 29.05.2017.

Ny a-melding for 2017-04 ble levert 29.05.2017. Innsendingen manglet fortsatt opplysninger om 1 av arbeidsforholdene til arbeidstaker B ([...]). Innsendingen påvirket derfor ikke den løpende mulkten.

Faktura for 29.05.2017-05.06.2017 på kroner 839,20 ble sendt til den opplysningspliktige 06.06.2017.

Faktura for 06.06.2017-18.06.2017 på kroner 1 363,70 ble sendt til den opplysningspliktige 19.06.2017.

Ny a-melding for 2017-04 ble levert 30.06.2017, med opplysninger om det andre arbeidsforholdet til B (ett arbeidsforhold ble bekreftet og ett arbeidsforhold ble avsluttet). Innsendingen gjorde at mulkten stanset å løpe 29.06.2017.

Skatteopplysningen ble kontaktet 07.07.2017 angående a-meldingen og arbeidsforhold.

Skatteopplysningen ble på nytt kontaktet 08.08.2017 angående a-meldingen, tilbakemelding og forretningsregler/korrigering. Faktura for 19.06.2017-29.06.2017 på kroner 1 153,90 ble sendt til den opplysningspliktige 15.08.2017.

Flere nye a-meldinger for 2017-04 ble levert 08.08.2017, 10.08.2017, 14.08.2017, 31.08.2017, 15.09.2017, 20.09.2017, 03.10.2017, 11.10.2017 og 16.10.2017. Innsendingene inneholdt flere feilmeldinger og manglet opplysninger om flere arbeidstakere og arbeidsforhold, men siden de etterspurte opplysningene hadde blitt levert 23.05.2017 og 30.06.2017, påvirket ikke innsendingene mulkten.

Skatteopplysningen ble på nytt kontaktet to ganger 15.09.2017 angående arbeidsforholdet til B ([...]). Det fremgår av loggene at opplysningspliktig har endret lønnssystem / regnskapsfører fra 2017-03 til 2017-04, og at arbeidstakeren har 2 arbeidsforhold for 2017-03.

Skatteopplysningen sendte e-post 20.09.2017, med forklaring på hvordan forholdet kunne korrigeres når man ikke har tilgang til gammelt system.

Skattedirektoratet mottak klagen til opplysningspliktig 29.11.2017.

Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken for 2017-07:
Den opplysningspliktige leverte a-melding for 2017-06 med opplysninger om 16 arbeidstakere med åpne og ordinære arbeidsforhold. Alle åpne og ordinære arbeidsforhold må leveres neste måned 2017-07.

Skatteopplysningen ble kontaktet 07.07.2017 angående a-meldingen og arbeidsforhold.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene for 2017-07 var 07.08.2017.

Skatteopplysningen ble på nytt kontaktet 08.08.2017 angående a-meldingen, tilbakemelding og forretningsregler/korrigering.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.08.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

A-melding for 2017-07 ble levert 14.08.2017 med opplysninger om 13 av 16 arbeidstakere. A-meldingen ga en tilbakemelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet ([...]: rapportering mangler, inntektsmottakere har åpne arbeidsforhold). Tilbakemeldingen spesifiserte hvilke arbeidstakere feilmeldingen knyttet seg til. Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Siden opplysninger om 3 arbeidstakere fortsatt manglet, sendte Skattedirektoratet et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 17.08.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 24.08.2017.

Faktura for 24.08.2017-30.08.2017 på kroner 2 202,90 ble sendt til den opplysningspliktige 31.08.2017. Faktura for 31.08.2017-06.09.2017 på kroner 2 202,90 ble sendt til den opplysningspliktige 07.09.2017.

Ny a-melding for 2017-06 ble levert 12.09.2017. De etterspurte arbeidsforholdene ble ikke avsluttet, innsendingen påvirket derfor ikke den løpende mulkten. Tilbakemeldingen spesifiserte at det blant annet manglet opplysninger om 3 arbeidstakere for 2017-07 ([...]).

Skatteopplysningen ble kontaktet to ganger 15.09.2017 angående arbeidsforholdet til B ([...]) for periode 2017-03. Skatteopplysningen sendte også e-post om dette den 20.09.2017.

Faktura for 07.09.2017-20.09.2017 på 4 405,80 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 21.09.2017.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Nye a-meldinger for 2017- 06 og 2017-07 ble levert 03.10.2017, med opplysninger om de etterspurte arbeidstakerne. Her ble 2 av 3 arbeidsforhold bekreftet og 1 arbeidsforhold ble avsluttet. Innsendingen gjorde at mulkten stanset å løpe 02.10.2017.

Faktura for 21.09.2017-02.10.2017 på kroner 3 776,40 ble sendt til den opplysningspliktige 06.10.2017.

Nye a-meldinger for 2017-06 og 2017-07 ble levert 11.10.2017 og 24.10.2017.

Skattedirektoratet mottak klagen til opplysningspliktig 29.11.2017.

Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken for 2017-08:
Den opplysningspliktige leverte a-melding for 2017-07 med opplysninger om 17 arbeidstakere med åpne og ordinære arbeidsforhold 14.08.2017. Dette ble gjort via direkte registrering i Altinn (A01). Alle åpne og ordinære arbeidsforhold må leveres neste måned 2017-08.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene var 05.09.2017.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 08.09.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte deretter et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 15.09.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Skatteopplysningen ble kontaktet to ganger 15.09.2017 angående arbeidsforholdet til B ([...]) for periode 2017-03. Skatteopplysningen sendte også e-post om dette den 20.09.2017.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 22.09.2017.

Faktura for 22.09.2017-28.09.2017 på kroner 12 483,10 ble sendt til den opplysningspliktige 29.09.2017. Ny a-melding for 2017-07 ble levert 03.10.2017, via lønnssystemet C. Siden a-meldingen ikke erstattet den tidligere innsendingen for 2017-07 og ble levert via et annet system enn den opprinnelige a-meldingen, ble det opprettet 2 arbeidsforhold med ulike arbeidsforholdsID'er for de aktuelle arbeidstakerne.

Deretter ble det samme dag levert a-melding for 2017-08 via lønnssystemet C. Innsendingen stanset likevel ikke den løpende tvangsmulkten, da 17 arbeidstakere fortsatt var rapportert med åpne og ordinære arbeidsforhold i a-meldingen for foregående periode (2017--07), som ble sendt inn via direkte registrering i Altinn (skjema A01). A-meldingen for 2017-08 ga en tilbakemelding om at opplysninger om 17 arbeidsforhold manglet ([...]: rapportering mangler, inntektsmottakere har åpne arbeidsforhold). Tilbakemeldingen spesifiserte hvilke arbeidsforhold og arbeidstaker feilmeldingen knyttet seg til. Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig, og derfor påvirket ikke innsendingen den løpende mulkten.

Faktura for 29.09.2017-05.10.2017 på 12 483,10 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 06.10.2017.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Ny a-melding for 2017-07 ble levert 11.10.2017 via direkte registrering i Altinn (A01). Innsendingen erstattet a-meldingen for 2017-07 (fra 14.08.2017) sendt via Altinn, og fjernet arbeidsforholdsopplysningene rapportert for den perioden. Opplysningene levert for 2017-07 (03.10.2017) og 2017-08 ble derfor sammenkoblet og innsendingen gjorde at mulkten stanset å løpe 10.10.2017. Deretter ble det samme dag levert en ny a-melding for 2017-08.

Faktura for 06.10.2017-10.10.2017 på kroner 8 916,50 ble sendt til den opplysningspliktige 20.10.2017.

Skattedirektoratet mottok klagen til opplysningspliktig 29.11.2017.

Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken for 2017-09:

Den opplysningspliktige leverte a-melding for 2017-08 med opplysninger om 30 arbeidstakere med åpne og ordinære arbeidsforhold, 03.10.2017. Alle åpne og ordinære arbeidsforhold må leveres neste måned 2017-09.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene var 05.10.2017

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.10.2017 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Ny a-melding for 2017-08 ble levert 11.10.2017. Innsendingen erstattet tidligere innsending fra 03.10.2017. Siden arbeidsforholdene ikke ble avsluttet, forhindret ikke innsendingen at det ble sendt varsel og vedtak om tvangsmulkt for 2017-09.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 16.10.2017. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 23.10.2017 Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. A-melding for 2017-09 ble levert 24.10.2017 og opplysninger om samtlige arbeidsforhold ble levert. Innsendingen gjorde derfor at mulkten stanset å løpe 23.10.2017.

Faktura for 23.10.2017 – 23.10.2017 på kroner 3 147,00 ble sendt til den opplysningspliktige 30.10.2017.

Skattedirektoratet mottak klagen til opplysningspliktig 29.11.2017.

Sammendrag av klagen:
Klagen er sendt inn av daglig leder. I klagen står det blant annet at selskapet er en sesongdrevet restaurant, og er i hovedsak i drift fra 01.05 til 15.10 hvert år. Daglig leder skriver at en betydelig del av de ansatte er deltidsansatte, og svært mange er kun ansatt en gang. Det er derfor en stor utskiftning av de ansatte hvert år.

Videre skriver daglig leder at regnskapskontoret plutselig sa opp sitt engasjement i mars 2017. Årsaken var (...). Dette medførte en rask og brå oppsigelse fra regnskapskontorets side. Daglig leder opplyser at regnskapskontoret innberettet a-melding. Opplysningspliktig besluttet at de skulle levere a-melding frem til sesongen startet og inntil de engasjerte et nytt regnskapsbyrå. Imidlertid bestemte de seg for å føre regnskapet selv, etterhvert med bistand fra kyndige regnskapsførere.

Daglig leder opplyser at de leverte a-melding for 2017-04 via direkte registrering i Altinn (A01). Det viste seg at de ikke hadde mottatt korrekte opplysninger fra tidligere regnskapsfører vedrørende startdato for tidligere ansatte. Innberetningen ble derfor feil, selv om den ikke inneholdt informasjon om lønn/utbetaling.

Videre skriver daglig leder at de leverte a-meldinger for 2017-04, 2017-05 og 2017-06 via direkte registrering i Altinn (A01), men at innsendingene ikke ble godkjent fordi status for flere ansatte var registrert feil. Deretter ble det dobbel registrering av arbeidstakerne da de begynte å sende a-meldinger fra lønnssystem (C), fra og med 2017-05. Daglig leder skriver at dette skapte nye problemer for dem, og de kontaktet derfor Skatteetaten uten at de fikk det til. Deretter kontaktet de C sin brukerstøtte, som arbeidet i august og september med å rydde opp for dem, noe som førte til mye kostnader for selskapet. Daglig leder skriver at de var ajour i oktober, og at de nå innberetter a-melding hver måned i lønnssystemet C. De opplever at de nå får til å innberette korrekt.

Daglig leder skriver at de håper at deres beskrivelse av situasjonen viser at de har tilstrebet å overholde fristene for levering av a-melding.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:
Klagen er mottatt etter klagefristenes utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31. Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Rapportering av arbeidstakere i a-melding
Skattedirektoratet påpeker at rapportering til a-ordningen omfatter både inntektsopplysninger og arbeidsforhold. Det betyr at dersom opplysningspliktig har meldt inn åpne arbeidsforhold for en måned, så har vedkommende en plikt til å fortsette å rapportere på arbeidsforholdene uavhengig av om det er utbetalt lønn eller ikke. Dersom arbeidsforholdene ikke er aktive, så er opplysningspliktig pliktig til å avslutte dem. Skattedirektoratet ønsker å påpeke at alle åpne og ordinære arbeidsforhold på en arbeidstaker, må leveres for neste periode.

Fastsettelse av start- og sluttdato bestemmer når rettigheter eller plikter inntrer og opphører både for den opplysningspliktige og for inntektsmottakeren. Disse opplysningene er viktige i den jevnlige rapporteringen av a-meldinger og oppgaveløsningen til de som bruker opplysningene er avhengige av korrekte opplysninger.

Rapportering ved sesongarbeid
Når arbeidet er sesongpreget slik som det er i denne saken, kan opplysningspliktig melde arbeidsforholdet/arbeidsforholdene til arbeidstakeren opphørt ved sesongens eller periodens slutt. Ved neste sesongstart/arbeidsperiode melder de inn arbeidstakeren med nytt arbeidsforhold, frem til og med perioden arbeidsforholdet registreres med sluttdato.

Regnskapsbyrå
Skattedirektoratet har forståelse for at problemer med et regnskapsbyrå kan medføre vanskeligheter for en opplysningspliktig, men vi påpeker at den opplysningspliktige skal fullt ut identifiseres med sin medhjelper. Unnlatelser og feil som er gjort av regnskapsbyrået, innebærer ikke at mulkten ettergis.

Dette medfører at en oppsigelse av regnskapsbyrået og påfølgende problemer ikke kan gjøre at det foreligger et forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll. Mulkten kan derfor ikke ettergis på dette grunnlag.

Veiledning
Skattedirektoratet har også forståelse for at utfordringer med å forstå systemer kan medføre vanskeligheter for opplysningspliktig i forbindelse med levering av a-melding. Vi understreker at det er den opplysningspliktiges eget ansvar å sørge for at opplysninger rapportert i a-meldingen er korrekte. Problemer med rapportering i lønnssystemet må den opplysningspliktige håndtere i samarbeid med leverandøren av lønnssystemet, slik opplysningspliktig skriver at de gjorde i august og september.

I våre systemer ser vi at opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 07.07.2017 og 08.08.2017, samt den 15.09.2017 i forbindelse med periode 2017-04. Vi kan ikke forvente at Skatteopplysningen undersøker alle forhold som ikke har en naturlig sammenheng med det som blir spurt om. Siden opplysningspliktig ikke mener at de fikk feil veiledning fra Skatteopplysningen, anser vi derfor at Skatteopplysningen har gitt innringer tilstrekkelig med informasjon og veiledning.

Avstemningsrapport
Skattedirektoratet oppfordrer opplysningspliktig til å benytte seg av avstemmingsrapporten som er tilgjengelig i Altinn. Denne kan bestilles via skjema A06, og selve avstemmingsrapporten (A07) viser til status på det som er rapportert for en gitt måned. Dersom det kun er sendt inn en a-melding for en periode, vil avstemmingsrapporten være lik den meldingen som er sendt inn. Er det sendt inn flere a-meldinger for en periode, så vil avstemmingsrapporten vise en oppsummering av opplysningene som er sendt for den perioden man ber om avstemming.

Leveransetilbakemelding
Vi presiserer også viktigheten av å kontrollere tilbakemeldingen som genereres etter hver innsending av a-melding. Tilbakemeldingen opplyser om eventuelle feil og avvik i innsendingen.

Skattedirektoratet påpeker at tilbakemeldingenes filformat vil variere med lønnssystemet opplysningspliktige benytter seg av. Lønnssystemleverandøren fastsetter hvilket filformat som tilbakemeldingene presenteres i. A-meldinger registrert direkte i Altinn (A01) vil få tilbakemeldingene som PDF-filer.

Mulktenes størrelse
Det er forståelig at det totale beløpet fremstår som høyt, og at det følgelig kan være en belastning for selskapet. Det er likevel slik at tvangsmulktene umiddelbart kunne ha blitt stoppet av den opplysningspliktige dersom opplysningene hadde blitt korrekt rapportert i tide. Dette ble det opplyst om i vedtaket i Altinn, som også ble varslet per post. Det fremgår også av fakturaene som er sendt til den opplysningspliktige. Beregningen av tvangsmulktene gjøres på grunnlag av antall arbeidstakere det ikke er rapportert på, da konsekvensen av manglende rapportering blir mer alvorlig når det gjelder flere inntektsmottakere.

Vurdering av periode for 2017-04
For periode 2017-03 var det levert 2 åpne og ordinære arbeidsforhold på arbeidstaker B. Alle rapporterte arbeidsforhold på en arbeidstaker må leveres neste periode. Siden kun ett av arbeidsforholdene til B ble levert i a-meldingen for 2017-04 den 23.05.2017, så fortsatte mulkten å løpe for arbeidstakeren.

Skattedirektoratet ser i våre systemer at arbeidsforholdet ble avsluttet i a-meldingen sendt 30.06.2017. Denne innsendingen var før opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen.

Vurdering for periode 2017-07
I a-meldingen levert 14.08.2017 manglet det opplysninger om 3 av arbeidstakerne som var rapportert i perioden før. Opplysningspliktig mottok tilbakemelding om at arbeidsforholdene manglet. I tillegg er navnene til arbeidstakerne listet opp i vedlegg til påminnelsesbrevet og varsel og vedtak. Ved ny innsending av a-melding for 2017-07 (12.09.2017), manglet det fortsatt opplysninger om 3 av arbeidstakerne. Dette ble det på nytt informert om i leveransetilbakemeldingen.

Vi ser at opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 07.07.2017 og 08.08.2017, samt den 15.09.2017 i forbindelse med periode 2017-04. Vi kan ikke forvente at Skatteopplysningen undersøker alle forhold som ikke har en naturlig sammenheng med det som blir spurt om. Siden opplysningspliktig i kontakten med Skatteopplysningen 15.09.2017 konkret spurte om periode 2017-03, samt at de ikke nevner i klagen at de fikk dårlig veiledning fra Skatteopplysningen, anser vi derfor at Skatteopplysningen har gitt innringer tilstrekkelig med informasjon og veiledning.

Vurdering av periode 2017-08
Opplysningspliktig leverte ny a-melding for 2017-07 03.10.2017, via lønnssystemet C. Siden a-meldingen ikke erstattet den tidligere innsendingen for 2017-07 som var levert via direkte registrering i Altinn, ble det opprettet 2 arbeidsforhold med ulike arbeidsforholdsID'er for alle rapporterte arbeidstakere. Når da den opplysningspliktige leverer a-melding for 2017-08 03.10.2017, avsluttet ikke innsendingen den løpende mulkten. Årsaken var at arbeidsforholdene som var rapportert gjennom direkte registrering i Altinn fortsatt manglet.

Skattedirektoratet har forståelse for at det kan være vanskelig for en opplysningspliktig å vite at det oppstår feil i systemet dersom man sender inn både a-meldinger fra lønnssystem og via A01 for samme periode. Men det fristiller ikke opplysningspliktig fra sine forpliktelser, fordi det blir feil i oppgaveløsningen til de som bruker opplysningene. Vi presiserer derfor viktigheten av å kontrollere tilbakemeldingen og korrigere eventuelle feil og/eller mangler. I tilbakemeldingen ble det opplyst om feil og avvik i innsendingen. A-meldingen ga en tilbakemelding om at opplysninger om 17 arbeidsforhold manglet ([...]: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold). Dette er et avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Vurdering for periode 2017-09
Skattedirektoratet ser i våre systemer at det ble sendt inn ny a-melding for 2017-08 (11.10.2017), 2 dager etter at det ble sendt påminnelsesbrev for 2017-09 (09.10.2017). I påminnelsesbrevet er det beskrevet at det mangler opplysninger for 2017-09. Vi anser derfor at opplysningspliktig er informert om hvilken periode det mangler opplysninger for.

Rapportering for lønn / ytelser under kroner 1 000,00
Rapporteringsplikt for arbeidsforhold i a-ordningen inntrer når lønn og/eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse for en person overstiger kr 1 000,00.

Siden opplysningspliktig skriver i klagen at de er en sesongbedrift, samt at mange ansatte kun arbeider i en periode, har vi undersøkt utbetalingene fra selskapet for 2016 og 2017.

I våre systemer ser vi at for periode 2017-04 har 1 av 26 etterspurte arbeidsforhold (D) ikke mottatt utbetalinger fra selskapet i 2016 eller frem til og med periode 2017-04. For periode 2017-09 har 1 av 30 etterspurte arbeidsforhold (E) ikke mottatt utbetalinger fra selskapet i 2016 eller frem til og med periode 2017-09. For periode 2017-07 og 2017-08 har samtlige etterspurte arbeidsforhold mottatt utbetalinger fra selskapet i 2016 og / eller frem til og med den sanksjonerte perioden i 2017.

Det er derfor ikke nødvendig at D og E rapporteres gjennom a-ordningen før lønn og/eller trekkfri utgiftsgodtgjørelse overstiger kroner 1 000,00.

Konklusjon for 2017-04:
Tvangsmulkt for 1 arbeidsforhold (D), i perioden 22.05.2017 – 22.05.2017, på kroner 104,90, frafalles.

Tvangsmulkt for 25 arbeidsforhold, i perioden 22.05.2017 – 22.05.2017 og i perioden 22.05.2017 – 29.06.2017, på kroner 6 608,70, anses som rettmessig ilagt.

Konklusjon for 2017-07:
Tvangsmulkt for 3 arbeidsforhold, i perioden 24.08.2017 – 02.10.2017, på kroner 12 588,00, anses som rettmessig ilagt.

Konklusjon for 2017-08:
Tvangsmulkt for 17 arbeidsforhold, i perioden 22.09.2017 – 10.10.2017, på kroner 33 882,70, anses som rettmessig ilagt.

Konklusjon for 2017-09:
Tvangsmulkt for 1 arbeidsforhold (E), i perioden 23.10.2017 – 23.10.2017, på kroner 104,90, frafalles.

Tvangsmulkt for 29 arbeidsforhold, i perioden 23.10.2017 – 23.10.2017, på kroner 3 042,10, anses som rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:
Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling hvor det er dissens.

Etterfølgende korrespondanse
Sekretariatets utkast til innstilling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Sekretariatets vurderinger
Skatteklagenemnda er rett klageinstans for vedtak om tvangsmulkt, jf. a-opplysningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Ileggelse av tvangsmulkt er et enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens kapittel IV-VI får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3.

Klagen er mottatt etter klagefristen utløp, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling,
jf. forvaltningsloven § 31.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage tas delvis til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt.

Det framgår imidlertid av a-opplysningsloven § 10 fjerde ledd at tvangsmulkt kan helt eller delvis ettergis dersom det blir gjort sannsynlig at forpliktelsen ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.

For perioden 2017-04 (22. mai 2017 – 22. mai 2017) vedrørende D, og 2017-09 (23. oktober 2017 – 23. oktober 2017) vedrørende E, mener sekretariatet at det er sannsynliggjort at den manglende rapporteringen skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis. På denne bakgrunn innstiller sekretariatet på at den ilagte tvangsmulkten for nevnte periode og arbeidsforhold, kr 209,80 skal ettergis.

For de øvrige periodene mener sekretariatet at det ikke er sannsynliggjort at den manglende rapporteringen skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis. På denne bakgrunn innstiller sekretariatet på at den ilagte tvangsmulkten for de øvrige periodene fastholdes. Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling
Klagen tas delvis til følge.

Tvangsmulkt for arbeidsforhold (D), i perioden 22. mai 2017 – 22. mai 2017, på kroner 104,90, frafalles.

Tvangsmulkt for arbeidsforhold (E), i perioden 23. oktober 2017 – 23. oktober 2017, på kroner 104,90, frafalles.

Tvangsmulkt på kroner 56 121,50 fastholdes.

Dissens i alminnelig avdeling
Skatteklagenemndas medlem Olsen og Syversen har tatt dissens.

Olsen har avgitt følgende votum:

«Uenig i sekretariatets innstilling.

Saken gjelder ileggelse av tvangsmulkt etter A-opplysningsloven for til sammen 4 terminer henholdsvis termin 4, 7, 8 og 9 /2017. Jeg er uenig i deler av den ilagte tvangsmulkten for periode 4 og 8/2017.

Når det gjelder periode 4 og 8 framgår det av saksdokumentene at en del av årsaken til ileggelsen av tvangsmulkten er at opplysninger fra foregående periode er innlevert gjennom to forskjellige leveringssystemer. Det er derfor opprettet to arbeidsforhold på samme arbeidstaker(e) for samme periode hos samme arbeidsgiver. Dette medfører at tvangsmulkten ikke stanser å løpe selv om det leveres korrekte opplysninger en gang i påfølgende periode.

Jeg er enig med innstillingen i at den opplysningspliktige har fått tilstrekkelig varsel om manglende/mangelfull levering av oppgavene for 4 og 8 termin. Her er imidlertid det sentrale poenget at tvangsmulkten ikke stanser å løpe til tross for at den opplysningspliktige leverer korrekte oppgaver (en gang) etter å ha mottatt disse varslene.

Etter min oppfatning, tilsier tidligere praksis i sekretariatet/nemnda at mulkt som påløper etter at det er levert korrekte opplysninger en gang ettergis ut fra særlige rimelighetshensyn jfr. A-opplysningsloven § 10 4. Jeg viser i denne sammenheng til for eksempel saksnr. X, XX og XXX/2018 avdeling 04. Det er selvsagt nyanseforskjeller i faktum i sakene. Felles sentralt faktum for alle disse sakene var at det teknisk var beregnet tvangsmulkt i etterfølgende periode som følge av det var levert doble opplysninger gjennom forskjellige leveringssystemer i foregående periode. Sekretariatet kom i alle disse sakene til at mulkten helt eller delvis skulle ettergis. I praksis slik at mulkt påløpt etter at det var innlevert korrekte opplysninger en gang gjennom en leveringskanal, skulle ettergis.

Jeg viser i denne sammenheng til følgende sitat fra innstillingen i sak XX/2018:

«At systemet ikke klarer å fange opp at det allerede er innrapportert opplysninger på de aktuelle personene skal ikke opplysningspliktige bli skadelidende for. Sekretariatet finner derfor at det i denne saken foreligger særlige rimelighetsgrunner som gjør at den ilagte tvangsmulkten for april 2017 på kr 419,60 skal bortfalle.»

Tilsvarende fra innstillingen i sak X/2018

«Sekretariatet ser imidlertid at opplysningspliktige har vist vilje og har rapportert korrekte arbeidsforhold inn bare at de er rapportert inn dobbelt og mener at denne doble rapporteringen ikke bør medføre at opplysningspliktige skal ilegges tvangsmulkt for ikke å ha levert a-melding. Sekretariatet ser her til hensikten bak innføringen av a-ordningen som var å få opplysningspliktige til å rapportere inn korrekte opplysninger og det er jo nettopp det opplysningspliktige har gjort i denne saken. På denne bakgrunn finner sekretariatet at det av tilsvaret fra opplysningspliktige har fremkommet opplysninger som gjør at sekretariatet finner grunnlag for å frafalle hele den ilagte tvangsmulkten for mars 2017, jf. a-opplysningsloven § 10, 4. ledd og endrer dermed sitt tidligere standpunkt i saken.»

Jeg viser også sekretariatets vurdering for periode 9/2016 i sak XXX/2018 (saken er til behandling i stor avdeling som følge av dissens for senere termin)

«Med dette tolker sekretariatet at formålet med lover er at det blir foretatt en korrekt a-rapportering og at den ikke skal ramme forhold hvor det er rapportert inn et arbeidsforhold en gang for mye. På denne bakgrunn finner sekretariatet at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som gjør at den ilagte tvangsmulkt for dobbelt innrapporterte arbeidsforhold frafalles».

Jeg er enig i sekretariatets vurderinger i alle sitatene ovenfor og mener at vurderingene i disse sakene også bør legges til grunn i den aktuelle saken.

Slik jeg ser det, viser disse sakene at det foreligger en praksis fra sekretariatet for at teknisk tvangsgebyr som skyldes dobbeltregistrering av arbeidsforhold på samme arbeidstakere for samme arbeidsgiver i foregående periode, skal ettergis ut fra rimelighetshensyn. Dette gjelder tvangsgebyr som er påløpt etter at korrekte opplysninger er registret en gang i påfølgende periode.

Som kommentert ovenfor, vil det alltid være nyanseforskjeller i faktum mellom ulike saker. Det sentrale faktumet om at tvangsmulkten fortsetter å løpe etter at korrekte oppgaver er levert (en gang) som følge av dobbeltregistrering i foregående periode, er imidlertid likt for disse sakene. Jeg kan ikke se at faktum i de ovennevnte sakene (X, XX og XXX/2018 avd. 04) slik jeg kjenner sakene fra behandlingen i nemnda, tilsa at det var større grunn til å ettergi tvangsmulkt i disse sakene sammenlignet med den aktuelle saken. Etter min oppfatning, tilsier både rimelighetshensyn og hensyn til likebehandling med tilsvarende saker, at samme synspunkter legges til grunn for saksbehandlingen i den aktuelle saken 118/2018 A AS.

Strengt tatt synes jeg vel det er rart at det i det hele tatt skal være teknisk mulig å levere opplysninger via to forskjellige leveringskanaler på samme arbeidstaker, for samme arbeidsgiver i samme periode uten at det framkommer noen feilmelding fra systemet. Det må etter min mening nærmest oppfattes som en svakhet i skatteetatens leveringssystemer som jeg ikke synes det er rimelig at den opplysningspliktige skal bære hele det økonomiske ansvaret for. Slik oppfatter jeg også sekretariatets vurdering ved behandling av tilsvarende saker jfr. særlig sitatet fra sak XX/2018 ovenfor.

Praktisk sett innebærer dette etter min oppfatning at:

- For termin 04/2017 bør tvangsmulkt som gjelder B som er påløpt etter 23.05.2017 ettergis (dvs. mulkt som er påløpt etter at det er levert korrekte opplysninger for denne arbeidstakeren sammen med øvrige arbeidstakere en gang). Tvangsmulkt som er påløpt etter denne datoen skyldes så langt jeg kan se, teknisk dobbeltregistrering av arbeidsforhold i foregående periode. Tidligere praksis jfr. ovenfor, tilsier at denne bør ettergis ut fra særlige rimelighetsgrunner jfr. A-opplysningslovens § 10 4. ledd.

- For termin 08/17 begynte tvangsmulkten å løpe den 22.09.2017. Korrekt rapportering ble først gjort den 03.10.2017 via C. Jeg kan ikke se at det foreligger noen grunn til å ettergi tvangsmulkt som er påløpt i perioden 22.09-03.10.2017. Den 03.10. har imidlertid opplysningspliktige rapportert inn opplysninger for samtlige arbeidstakere korrekt (en gang via en leveringskanal). Når det gjelder tvangsmulkt påløpt i perioden 03.10.-11.10.2017 skyldes denne så langt jeg kan se registrering av doble arbeidsforhold for de samme arbeidstakerne på samme arbeidsgiver for samme periode. Denne delen av tvangsmulkten mener jeg tidligere praksis og særlige rimelighetsgrunner tilsier at bør ettergis.»

Syversen har avgitt følgende votum:

«Uenig i at det er grunnlag for å ilegge tvangsmulkt som følge av en dobbeltregistrering av arbeidsforhold for perioden 2017-07 – dette burde systemet ha fanget opp. Viser til dissens fra Anders Olsen, jf. hans e-poster til saksbehandler 2. og 3. juli 2018 som jeg slutter meg til.»

Sekretariatets merknader til dissensene
Sekretariatet ser at det fremgår av saken at opplysningspliktige for 2017-03 og 2017-07 har dobbeltregistrert flere arbeidsforhold på grunn av at opplysningene til a-ordningen er sendt inn fra to ulike leveringskanaler, direkte registrering i altinn og registrering ved hjelp av lønnssystem (C). Dobbeltregistreringen har medført at tvangsmulkten ikke har stoppet å løpe selv om det ble levert korrekte opplysninger en gang for de påfølgende periodene 2017-04 og 2017-08.

Sekretariatet mener at det ved en nærmere gjennomgang av saken fremgår at opplysningspliktige har foretatt en korrekt innrapportering for 2017-04 den 23. mai 2017 og for 2017-08 den 3. oktober 2017 men at opplysningspliktige har (for begge måneder grunnet dobbelt rapportering for 2017-03 og 2017-07) fått avviksmeldinger. Sekretariatet ser at praksis fra stor- og ordinær avdeling i liknende saker er at den ilagte tvangsmulkten blir frafalt dersom det foreligger en dobbeltrapportering fra måneden før som medfører at det faktisk ikke er mulig å få rapportert inn korrekt for neste måned.

På denne bakgrunn finner sekretariatet at den ilagte tvangsmulkten for måned 2017-04 skal stoppes 23. mai 2017 og at det derfor kun blir ilagt tvangsmulkt for 22. mai 2017. For måned 2017-08 skal den ilagte tvangsmulkten kun ilegges til 2. oktober 2017.

2017-04:
Tvangsmulkt for ett arbeidsforhold (D) på kr 104,90 for perioden 22. mai 2017 til og med 22. mai 2017 (kr 104,90 x 1 dag x 1 person) frafalles. Bakgrunnen er at det ikke er utbetalt lønn til denne arbeidstakeren som overstiger kr 1 000 og dette gjør at hennes arbeidsforhold ikke er rapporteringspliktig til a-ordningen.

Ilagt tvangsmulkt på kr 2 622,50 for perioden fra 22. mai 2017 til og med 22. mai 2017 fastholdes.
(kr 104,90 x 25 ansatte x 1 dag).

Ilagt tvangsmulkt på kr 3 986,20 for perioden 23. mai 2017 til og med 29. juni 2017 frafalles. (kr 104,90 x 38 dager x 1 ansatt).

2017-08:
Ilagt tvangsmukt på kr 19 616,30 for perioden fra 22. september 2017 til og med 2. oktober 2017 fastholdes. (kr 104,90 per dag per ansatt x 17 ansatte x 11 dager).

Ilagt tvangsmulkt på kr 14 266,40 fra 3. oktober 2017 til og med 10. oktober 2017 frafalles. (kr 104,90 x per dag per ansatt x 17 ansatte x 8 dager).

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling
Klagen tas delvis til følge. Ilagt tvangsmulkt for 2017-04 reduseres med kr 4 091,10 fra kr 6 713,60 til kr 2 622,50.

Ilagt tvangsmulkt for 2017-08 reduseres med kr 14 266,40 fra kr 33 882,70 til kr 19 616,30.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 27.09.2018

Til stede:

                        Skatteklagenemnda
                        Gudrun Bugge Andvord, leder
                        Benn Folkvord, nestleder
                        Trygve Holst Ringen, medlem
                        Aksel B. Stenhamar, medlem
                        Faisal Siddiq, medlem

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

 

Klagen tas delvis til følge.

Ilagt tvangsmulkt for 2017-04 reduseres med kr 4 091,10 fra kr 6 713,60 til kr 2 622,50.
Ilagt tvangsmulkt for 2017-08 reduseres med kr 14 266,40 fra kr 33 882,70 til kr 19 616,30.
Ilagt tvangsmulkt for 2017-09 reduseres med kr 104,90 fra kr 3 147,00 til kr 3 042,10.