Bli med å endre morgendagen for deg, meg og naboen din

Tjenestene vi i Skatteetaten utvikler utgjør en stor forskjell for å forenkle folks hverdag.

Og vi trenger alltid flere dyktige medarbeidere som kan være med på denne spennende og samfunnsnyttige utviklingen! 

Vi blir stadig mer opptatt av at alt bør gå raskere, være enklere og tilgjengelig til enhver tid. Vi er vel alle enige om at det å fylle ut skjema etter skjema, og kontakte ulike instanser og etater innenfor et visst tidsrom på dagen for å løse en oppgave bør høre fortiden til.

Forventninger til våre IT-løsninger

I Skatteetaten ønsker vi at brukerne skal oppleve at tjenestene våre er helhetlige og sammenhengene – også på tvers av offentlige etater. Skatteetaten skal sette brukerne i sentrum, noe som betyr at vi ofte må jobbe på nye måter; på tvers av fagfelt og organisasjonsenheter.

Viktig informasjon

Å jobbe her er veldig givende fordi jobben min handler om å gjøre ting enklere, samtidig som de oppgavene vi får er kanskje de mest komplekse.
Synve Fossum, Seniorrådgiver i divisjon IT

 

Seniorrådgiver Synve Fossum og underdirektør Per Morten Ek jobber begge i divisjon IT i Skatteetaten.

De forteller om hvordan Skatteetaten nå jobber på nye måter, og hvilke kompetanse som trengs for å sette brukerne i sentrum.

Se video: Synve Fossum og Per Morten Ek forklarer hvordan Skatteetaten har fått et mer brukersentrert fokus

– Før var brukerne langt unna, men nå som lederne i etaten har satt fokus på brukerperspektivet opplever jeg at vi har brukerne tettere på, forklarer Synve Fossum.

Denne utviklingen drives av en rekke nøkkelkompetanser. For å fortsette på den brukersentrerte veien, er det alltid behov for flere kloke IT-hoder. Vi trenger stadig folk som kan se på hvordan etatens rolle skal være i fremtiden, arkitekter som kan jobbe med nye arbeidsprosesser og automatisering, og folk med brukerinnsikt som kan analysere hvem brukerne er og hva som er behovene deres. Og selvfølgelig folk som kan sørge for å få tilbakemelding fra brukerne, slik at vi kan forbedre tjenesten ytterligere.

Utforsker helt nye prosesser

Underdirektør Per Morten Ek er leder for det sentrale prosjektledermiljøet i etaten. Han forklarer hvordan over tretti team jobber på tvers for å lage løsninger som er tilpasset brukernes behov.

– Vi har arkitekter, forretningsutviklere, endringsledere, designere og utviklere som alle jobber for å lage nyttige tjenester. Prosesser som tidligere var papirbasert er nå snudd helt på hodet – forenklet – og automatisert, sier Per Morten Ek.

Se video: Per Morten Ek forklarer hvordan Skatteetaten jobber for å tilpasse løsninger til brukernes behov og hvilke kompetanser som er selve nøkkelen for å få dette til.

Visste du at Skatteetaten har et av Norges største IT-miljøer?

Menneskesynet i IT

Seniorrådgiver i endringsledelse, Gautam Ghosh, har lang fartstid i Skatteetaten, og er veldig interessert og opptatt av menneskesynet i IT og brukerperspektivet.

De siste årene har vi sett en endring i kulturen i etaten der vi nå tenker mer brukerrettet.

– Jeg er glad for at vi har så mange medarbeidere som bryr seg om hva som faktisk skjer, fordi vi har stor innvirkning på næringslivet og på innbyggernes liv gjennom alt vi gjør i etaten. Vi skal også huske på at vi bor sammen med de folka vi skal lage løsninger for, sier Gautam Ghosh.

Se video: Gautam Ghosh forteller om menneskesynet i IT, og hvordan Skatteetaten jobber i samspill med brukerne for å finne de beste løsningene

Har du lyst til å forenkle folks hverdag?

Søk jobb i et av landets ledende IT-miljøer.

Se hvordan det er å jobbe med IT og teknologi i Skatteetaten.