Bli kjent med oss i IT

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg når det gjelder innbetaling av skatter og avgifter. Folk forventer enkle og brukervennlige tjenester, og dermed øker forventningene til oss. Felles for løsningene vi jobber med er målet om å utvikle og fornye våre tjenester slik at det er lett å gjøre rett.  

Teknologi er noe vi bare elsker og vi er ikke redde for å ta i nye ting – det til tross for våre statlige gener! Vi har i mange år vært helt i front med nye teknologiske løsninger. Vi organiserer oss i tverrfaglige, autonome team, som eier løsningene fra A til Å. Vi dyrker en nærhet til både fagekspertise og ikke minst brukerne av løsningene som utvikles. Tidlig involvering, brukertesting og kontinuerlig leveranser av funksjonalitet er utrolig viktig for oss! 

Fakta om IT i Skatteetaten

  • Vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer.
  • Vi er over 900 fast ansatte som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning.
  • Vi har ansvaret for utvikling og drift av den digitale produksjonen i Skatteetaten.
  • I 2021 passerte vi 1 400 000 utviklingstimer på digitale tjenester og verktøy for å understøtte etaten og gjøre oss best mulig rustet til å oppfylle samfunnsoppdraget som er å sikre skatteinntektene.
  • Vi har et eget designsystem som vi bruker og videreutvikler.

Vi er allerede gode på IT i Skatteetaten, men vi ønsker å bli enda bedre sammen med deg!

Teknologien vår

Det hele starter med at det designes skisser i Sketch, som tilgjengeliggjøres for resten av teamet gjennom Zeplin. Deretter bruker vi Typescipt og Javascript i front, og benytter oss av rammeverk som blant annet React og Redux. Vi har et eget komponentbibliotek som tilrettelegger for mer effektiv utvikling, og for å gjøre det enklere å vedlikeholde systemene i fremtiden, jobbes det også med Micro Frontends og Web Components.

Bak dette har vi en fleksibel mikrotjenestearkitektur i Kotlin og Java med Maven og Spring Boot. Vi bygger applikasjonene våre ved hjelp av Jenkins, og deployer de til Openshift. Samtidig jobbes det mye med sky, og flere av våre nye applikasjoner utvikles i vår skyplattform i Azure.

Vi er opptatte av å bygge robuste systemer, og bruker mange forksjellige testrammeverk til ulike oppgaver. Testing Library, JUnit, Cypress, Selenium, Wiremock og Gatling er noen av verktøyene vi bruker.

For at utviklerne våre skal kunne jobbe smidig og effektivt bruker vi Git, Bitbucket, Jira og Confluence.

Noen av våre prosjekter

Her er noen eksempler på hva vi har gjort:

 

 

Kompensasjonsordningen

Fikk på plass omfattende kompensasjonsordning på rekordtid

På kun tre uker leverte Skatteetaten et IT-prosjekt som normalt ville tatt seks måneder. Nærmest umulig, mener de som har jobbet med å utvikle den nye løsningen.

Slik lagde vi kompensasjonsordningen på rekordtid

Modernisering av Folkeregisteret

Fra dager til sekunder

I over fire år har Skatteetaten jobbet med modernisering av Folkeregisteret. Når det nye registeret åpner for fullt i 2020 er det basert på hendelsesorientert mikrotjenestearkitektur bygget i java. Det gir et moderne og innovativt folkeregister som verden tidligere ikke har sett maken til.

Slik moderniserer vi Folkeregisteret

Ny skattemelding

Utvikler for å hjelpe brukerne

I 2020 leverte Skatteetaten en helt ny skattemelding til store deler av befolkningen. Med brukeren i sentrum har IT-utviklere og andre jobbet for at den nye skattemeldingen skal være enklere å forstå og mer effektiv å sjekke.

Slik lager vi ny skattemelding

Viktig informasjon

Men det som egentlig er det mest spennende er ikke alt vi har gjort, men alt det vi skal gjøre.