Jurister i Skatteetaten utfordrer og utvikler i tverrfaglige team

I Skatteetaten jobber vi hver dag for å forvalte og utvikle tilbud og tjenester som skal gjøre det enklere å gjøre rett for alle som er i kontakt med oss, både vanlige folk og næringsliv. Våre jurister har en viktig rolle i dette. 

Viktig informasjon

– Våre jurister jobber både tradisjonelt og på nye måter i tverrfaglige utviklingsteam. Denne muligheten for veksling gir helt andre perspektiver og muligheter for læring enn det som tradisjonelt var juristens hverdag og som jusstudenter lærer i studietiden. 

Harald Johannessen, juridisk direktør 

Enklere å forstå og gjøre rett

Det er nok av konkrete juridiske problemstillinger å ta tak i, men i tillegg er det viktig for oss å sette avklaringene av disse inn i en større sammenheng. Skatteetaten driver i stor grad massesaksbehandling, og som jurister kan vi bidra til at det blir enklere og raskere å forstå og gjøre rett for de som bare ønsker å gjøre jobben eller drive næringen sin. Lykkes vi med å forenkle i stedet for å komplisere, kan vi bruke mer ressurser på å gjøre det vanskeligere for de som ønsker å unndra skatt.

Forenkling og digitalisering

Et viktig mål for oss er å forenkle og digitalisere det offentlige. Juristene våre deltar i prosjekter for å utarbeide regelverk som bidrar til å forenkle det offentlige – både internt hos oss og i det utstrakte samarbeidet vi har både med andre etater og næringslivet.

Samarbeid med andre profesjoner

Noe av det mest spennende med å være jurist i Skatteetaten, er å jobbe sammen med andre profesjoner, blant annet innenfor IT. Et godt eksempel er hvordan vi sikrer etterlevelse av regelverket rundt Skatteetatens håndtering av store mengder data, se Vi bruker data til å lage bedre tjenester - Skatteetaten. Dette er viktig for å opprettholde den høye tilliten etaten har i befolkningen.

Nysgjerrighet

for å bidra til utvikling og digitalisering av tjenester, er nysgjerrighet en minst like viktig egenskap for jurister som for andre profesjoner i Skatteetaten: Vi må være nysgjerrige på hvordan jussen kan støtte og sikre likebehandling når vi tar i bruk ny teknologi - og utfordre tradisjonell tenkning for å skape nye mer brukervennlige løsninger. 

Vi trenger ny kompetanse

Faglige og teknologiske utfordringer står i kø de neste årene. I Skatteetaten vil det være muligheter for alle – både medarbeidere med lang erfaring og yngre som kommer inn med ny kunnskap. Alle vil ha muligheter til å utvikle seg og opparbeide kompetanse som er unik og uvurderlig.

Velkommen som søker på stillinger hos oss i Skatteetaten!