Dekor lav
Viktig informasjon

Foretaket som har fått tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet i perioden mars-desember 2020, må oppgi tilskuddet som inntekt i næringsoppgaven.

  • Post 3410 i Næringsoppgave 1 (RF-1175)
  • Post 3410 i Næringsoppgave 2 (RF-1167)
  • Post 3410 i Næringsoppgave 5 (RF-1368)
  • Post 3410 i Næringsrapport skatt
  • post 2.09 i Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) 

Andre skattepliktige tilskudd grunnet korona skal føres i næringsoppgaven post 3400. 

Du må tidfeste tilskuddet til måneden foretaket søkte for. 

Det betyr for eksempel at tilskudd for desember 2020, skal medtas i næringsoppgaven for 2020, selv om det er søkt og utbetalt tilskudd i 2021. 

Søknader for perioden mars-august hvor det innvilgede støttebeløpet overstiger kroner 15 000 per periode, skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Innsyn i vedtak om tildelt tilskudd

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over.

I oversikten fremgår vedtakene om tildelt tilskudd. Vedtak vil kunne bli endret både som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker. Det vil være det til en hver tid gjeldende vedtaket som vil fremgå av oversikten.

Opplysninger fra kompensasjonsordningen gjøres tilgjengelig under henvisning til Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4-1 (1).

Du kan søke i samtlige opplysningstyper i tabellen. Hele eller deler av datasettet kan lastes ned i formatene CSV og JSON ved å benytte funksjonen "eksporter som".

Saksnummer

Saksnummer, referanse fra saksbehandlingssystemet til Skatteetaten
Navn på søker Navn på foretaket som er tildelt støtte
Organisasjonsnummer Foretakets organisasjonsnummer fra enhetsregisteret
Fylke Foretakets forretningssted, angitt ved fylke
Næringskode Foretakets næringskode fra enhetsregisteret
Tildelingsdato Dato for vedtak om tildelt tilskudd
Samlede uunngåelige faste kostnader  Sum faste, uunngåelige kostnader knyttet til foretakets virksomhet i tilskuddsmåneden. Hvilke kostnader som omfattes er nærmere spesifisert.
Faktisk omsetning for perioden Inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført i tilskuddsmåneden
Omsetning i tilsvarende periode i 2019 Inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført i i 2019 i tilsvarende måned som tilskuddsmåneden
Justeringsfaktor For foretak som i tilskuddsmåneden anses å være stengt av staten er justeringsfaktoren 90 prosent. For alle andre er den 80 prosent.

Opplysninger om tildelt tilskudd oppdateres daglig. Vi oppdaterer ikke i helger og på helligdager.

Viktig informasjon

Oppsummering

System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]
Måned Tildelt Antall mottakere
mars 2020 1547550025 25477
april 2020 1956875360 24963
mai 2020 1347361438 11604
juni 2020 814040984 6539
juli 2020 498605020 4685
august 2020 424352680 4840
System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]