Dekor lav
Viktig informasjon

Foretaket som har fått tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet i perioden mars-desember 2020, må gi opplysninger innen 31. mai (ikke-regnskapspliktige) og 30. juni (regnskapspliktige).

  • Post 3410 i Næringsoppgave 1 (RF-1175
  • Næringsoppgave 2 (RF-1167)
  • Næringsoppgave 5 (RF-1368)
  • post 2.09 i Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) 

Andre skattepliktige tilskudd grunnet korona skal føres i næringsoppgaven post 3400. 

Du må tidfeste tilskuddet til måneden foretaket søkte og fikk kompensasjon.

Det betyr for eksempel at tilskudd for desember 2020, skal medtas i næringsoppgaven for 2020, selv om det er søkt og utbetalt tilskudd i 2021. 

Søknader for perioden mars-august hvor det innvilgede støttebeløpet overstiger kr. 15 000, skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.