Dekor lav

Innsyn i vedtak om tildelt tilskudd

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over.

I oversikten fremgår vedtakene om tildelt tilskudd. Vedtak vil kunne bli endret både som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker. Det vil være det til en hver tid gjeldende vedtaket som vil fremgå av oversikten.

Opplysninger fra kompensasjonsordningen gjøres tilgjengelig under henvisning til Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4-1 (1).

Du kan søke i samtlige opplysningstyper i tabellen. Hele eller deler av datasettet kan lastes ned i formatene CSV og JSON ved å benytte funksjonen "eksporter som".

Saksnummer

Saksnummer, referanse fra saksbehandlingssystemet til Skatteetaten
Navn på søker Navn på foretaket som er tildelt støtte
Organisasjonsnummer Foretakets organisasjonsnummer fra enhetsregisteret
Fylke Foretakets forretningssted, angitt ved fylke
Næringskode Foretakets næringskode fra enhetsregisteret
Tildelingsdato Dato for vedtak om tildelt tilskudd
Samlede uunngåelige faste kostnader  Sum faste, uunngåelige kostnader knyttet til foretakets virksomhet i tilskuddsmåneden. Hvilke kostnader som omfattes er nærmere spesifisert.
Faktisk omsetning for perioden Inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført i tilskuddsmåneden
Omsetning i tilsvarende periode i 2019 Inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført i i 2019 i tilsvarende måned som tilskuddsmåneden
Justeringsfaktor For foretak som i tilskuddsmåneden anses å være stengt av staten er justeringsfaktoren 90 prosent. For alle andre er den 80 prosent.

Opplysninger om tildelt tilskudd oppdateres daglig. Vi oppdaterer ikke i helger og på helligdager.

Viktig informasjon

Oppsummering

System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]
Måned Tildelt Antall mottakere
mars 2020 1694663140 25991
april 2020 2077836579 25283
mai 2020 1423144773 11762
juni 2020 816663514 6563
juli 2020 511580493 4716
august 2020 441579078 4854
System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]