Dekor lav
Important information

Foretaket som har fått tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet i perioden mars-desember 2020, må oppgi tilskuddet som inntekt i næringsoppgaven.

  • Post 3410 i Næringsoppgave 1 (RF-1175)
  • Post 3410 i Næringsoppgave 2 (RF-1167)
  • Post 3410 i Næringsoppgave 5 (RF-1368)
  • Post 3410 i Næringsrapport skatt
  • post 2.09 i Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) 

Andre skattepliktige tilskudd grunnet korona skal føres i næringsoppgaven post 3400. 

Du må tidfeste tilskuddet til måneden foretaket søkte for. 

Det betyr for eksempel at tilskudd for desember 2020, skal medtas i næringsoppgaven for 2020, selv om det er søkt og utbetalt tilskudd i 2021. 

Søknader for perioden mars-august hvor det innvilgede støttebeløpet overstiger kroner 15 000 per periode, skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Important information

This page is not available in English.

Innsyn i vedtak om tildelt tilskudd

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over.

I oversikten fremgår vedtakene om tildelt tilskudd. Vedtak vil kunne bli endret både som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker. Det vil være det til en hver tid gjeldende vedtaket som vil fremgå av oversikten.

Information from the Business Compensation Scheme is made available pursuant to section 4-1 (1) of the Regulations concerning the supplementation and implementation of the Act relating to the temporary subsidy scheme for enterprises with a large drop in revenue (in Norwegian only).

You can search all the information types in the table. The entire dataset, or parts of the dataset, can be downloaded in the formats CSV and JSON by using the function “export as”.

Case number

Case number, reference from the Tax Administration’s case processing system.

Name of the applicant

The name of the enterprise granted a subsidy.

Organisation number

The enterprise's organisation number from the Register of Legal Entities.

County

The enterprise’s place of business, stated by county.

Industry code

The enterprise's industry code from the Register of Legal Entities.

Grant date

The date for the decision relating to the granted subsidy

Total unavoidable fixed costs 

The total unavoidable fixed costs related to the enterprise’s activity in the subsidy-month. The included costs are specified in more detail.

Actual revenue for the period

Income from the sale of goods that have been supplied and services that have been rendered in the subsidy-month.

Turnover in the corresponding period in 2019

Income from the sale of goods that have been supplied and services that have been rendered in 2019 in the corresponding month to the subsidy-month.

Adjustment factor

For enterprises that are considered closed by the state in the subsidy-month, the adjustment factor is 90 percent. For everyone else, it is 80 percent.

Opplysninger om tildelt tilskudd oppdateres daglig. Vi oppdaterer ikke i helger og på helligdager.

Important information

Summary

System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]
Month Total subsidies Total number of receivers
mars 2020 1547248788 25477
april 2020 1956695592 24962
mai 2020 1347121042 11604
juni 2020 813812740 6539
juli 2020 498541488 4685
august 2020 424339049 4840
System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]