Dekor lav

Klag på vedtak

Dersom du mener at vedtaket du har fått er feil, kan du klage på dette innen seks uker fra du mottar vedtaksbrevet.

I klagen må du gi følgende opplysninger:

  • Hvilket vedtak dere klager på. Skriv referansenummeret som står under «Vår referanse» på vedtaket dere klager på. Du finner referansenummeret øverst til høyre i brevet.
  • Skriv begrunnelse for å klage. Ta med alle opplysninger og dokumentasjon som du mener kan ha betydning for vurdering av klagen.
  • Hvilke endringer du ønsker.

Vi vurderer klagen. Vi holder deg oppdatert om hva som skjer videre i foretakets innboks i Altinn.

Hvis vi er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket.

Hvis vi ikke er enige i klagen, sender vi den videre til behandling i Skattedirektoratet som er klageinstans.

Hvis Skattedirektoratet er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket. Hvis Skattedirektoratet ikke er enige i klagen, blir søknaden endelig avslått.

Dersom du får medhold i klagen, kan du i noen tilfeller ha rett til å få dekket kostnadene ved å klage.

Hvis du mener å ha krav på dette, må dere sende oss en skriftlig henvendelse.