Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Klag på vedtak

Dersom du mener at vedtaket du har fått er feil, kan du klage på dette innen seks uker fra du mottar vedtaksbrevet.

I klagen må du gi følgende opplysninger:

  • Hvilket vedtak dere klager på. Skriv referansenummeret som står under «Vår referanse» på vedtaket dere klager på. Du finner referansenummeret øverst til høyre i brevet.
  • Skriv begrunnelse for å klage. Ta med alle opplysninger og dokumentasjon som du mener kan ha betydning for vurdering av klagen.
  • Hvilke endringer du ønsker.

Dersom du ikke har tilgang til Altinn på vegne av firmaet, for eksempel om du er advokat og skal klage på vegne av firma, kan du benytte RF-1364 Klage på vedtak. Her kan du logge inn med eget fødselsnummer. 

Vi vurderer klagen. Vi holder deg oppdatert om hva som skjer videre i foretakets innboks i Altinn.

Hvis vi er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket.

Hvis vi ikke er enige i klagen, sender vi den videre til behandling i Skattedirektoratet som er klageinstans.

Hvis Skattedirektoratet er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket. Hvis Skattedirektoratet ikke er enige i klagen, blir søknaden endelig avslått.

Dersom du får medhold i klagen, kan du i noen tilfeller ha rett til å få dekket kostnadene ved å klage.

Hvis du mener å ha krav på dette, må dere sende oss en skriftlig henvendelse.