Dekor lav

Om ordningen

Ordningen er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er enkeltpersonforetak eller selskap.

Formålet

Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte selv om tiden fremover er usikker.

Ordningen er midlertidig og rettet mot arbeidsgivere som på grunn av smitteverntiltakene har fall i omsetningen sin.

Så lenge varer ordningen

Ordningen gjelder for månedene desember 2021 og januar og februar 2022.

Disse står bak

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten ansvar for å få på plass ordningen og forvalte den.

Automatisert løsning

Arbeidsgivere som søker om støtte bruker et digitalt skjema i søknadsportalen. Det må sendes inn én søknad per støttemåned.

Som arbeidsgiver må du rapportere alle dine arbeidstakere til Aa-registeret via a-meldingen. Rapporteringen du har gjort i a-meldingen vil være grunnlag for saksbehandlingen så det er viktig at rapporteringen er riktig og fullstendig før du søker.

Søknadsprosessen er i stor grad automatisert og prosessen fra du søker og til du får utbetalt støtte skal for de fleste gå raskt. Den automatiserte prosessen verifiserer søkere og de opplysninger som gis opp mot andre registerdata. Alle godkjente søknader må gjennom en seriøsitetsvurdering før utbetaling av støtte.

Kontroller og sanksjoner

Skatteetaten vil også i ettertid foreta kontroller for å avdekke eventuelt misbruk. Dersom Skatteetaten avdekker misbruk, kan vi ilegge sanksjoner eller politianmelde misbruket.

Pressemeldinger