Dekor lav

Omsetning og omsetningsfall

For å kunne søke støtte, må foretaket ha hatt et omsetningsfall på 15 prosent eller mer for perioden du skal søke støtte for, sammenlignet med omsetningen før koronautbruddet.  

Foretakets faktiske omsetning finner du ved å regne sammen inntekt fra salg av leverte varer og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle perioden, selv om de ikke er fakturert for i støtteperioden du skal søke for.

Offentlige tilskudd mottatt i forbindelse med koronasituasjonen inngår ikke i omsetningen.

Foretak med kredittsalg som ikke utsteder salgsdokument (faktura) samme periode som varen er levert/tjenesten er utført, må tidfeste omsetningen slik at den kommer på riktig måned.

For eksempel skal faktura utstedt i april for salg av varer eller tjenester levert i mars, tidfestes til mars. Også omsetning som enda ikke er fakturert må medregnes.

Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med.

Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt.

For å beregne omsetningsfallet, trenger du følgende:

For støtteperioden 15. mars til 30. april 2021: 

  • Omsetning for 1. mars – 30. april 2021 
  • Omsetning for 1. mars – 30. april 2019  

For støtteperioden 1. mai til 30. juni 2021: 

  • Omsetning for 1. mai – 30. juni 2021 
  • Omsetning for 1. mai – 30. juni 2019 

For støtteperioden 1. juli til 31. august 2021:

  • Omsetning for 1. juli – 31. august 2021
  • Omsetning for 1. juli – 31. august 2019

Hvordan omsetningsfallet skal beregnes avhenger av etableringstidspunktet for foretaket. Det avgjørende er om foretaket var etablert i samme periode i 2019 som det nå søkes støtte for eller ikke.

For støtteperioden 15. mars til 30. april skal omsetningen for 1. mars – 30. april 2019 sammenlignes med omsetningen for 1. mars – 30. april 2021.  

Hvis foretaket ikke var etablert i tilsvarende periode i 2019 som du nå søker støtte for, eller ikke hadde omsetning i disse månedene, sammenligner du omsetningen for 1. mars – 30. april 2021 med 1. januar – 28. februar 2020, det vil si de siste to månedene før koronautbruddet. 

Slik beregner du omsetningsfallet

Omsetningsfall (i prosent) regnes ut slik (eksempel for mars-april):

20210420 formel beregning omsetningsfall etablert.PNG

Eksempel

Foretaket hadde en omsetning på 300 000 samlet for mars og april 2021. I mars og april 2019 hadde foretaket en samlet omsetning på 1 000 000. Omsetningsfallet er på 70 prosent.

For å benytte denne formelen, må foretak som søker støtte for mars/april 2021 være etablert senest mars 2019.

Foretak som er etablert mindre enn to år tidligere enn perioden det søkes støtte for, skal bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet

20210420 formel beregning omsetningsfall ikke etablert.PNG

Eksempel

Foretaket hadde en omsetning på 300 000 samlet for mars og april 2021. I januar og februar 2020 hadde foretaket en samlet omsetning på 1 000 000. Omsetningsfallet er på 70  prosent.

Fisjon

Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. september 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Dette innebærer at foretak som er stiftet ved fisjon etter 1.3.2020 ikke kan søke om lønnsstøtte.

Fusjon

Foretak som har vært del av en fusjon i sammenligningsperioden eller senere, kan for sammenligningsperioden medregne omsetningen fra overdragende selskap.