Dekor lav

Lønnsstøtte

Å søke om lønnsstøtte er en del av regjeringens tiltakspakker som følge av korona-situasjonen. 

Aktuelt nå:

Ny lønnsstøtteordning for desember 2021 og januar-februar 2022:
- Regjeringens forslag: Prop. 47L (2021-2022)

Ordninger for tidligere perioder:

Søknadsfristen for begge ordningene har gått ut, og det er ikke mulig å sende nye søknader nå. Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, skal du sende inn en ny søknad.