Dekor lav

Søknad om lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende, selskap, ideelle organisasjoner og stiftelser, og som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen.

Søknadsfristen for oktober, november og/eller desember var 1. mars. Søknadsfristen for juli og august var 5. november 2020. Det er derfor ikke lenger mulig å søke.

Du må kontakte oss dersom du har oppdaget feil/mangler eller har spørsmål.