Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Søknad om lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende, selskap, ideelle organisasjoner og stiftelser, og som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen.

Søknadsfristen for oktober, november og/eller desember var 1. mars. Søknadsfristen for juli og august var 5. november 2020. Det er derfor ikke lenger mulig å søke.

Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må du sende inn en ny søknad