Dekor lav

Gjøre endringer eller klage på vedtak

Du må kontakte oss dersom du har oppdaget feil/mangler eller har spørsmål.

Dersom du mener at vedtaket er feil, kan du klage på det.

Hvis du oppdager feil eller mangler, må du sende ny søknad

Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må du sende inn en ny søknad.

Dette gjelder også hvis det skjer endringer etter at søknaden er innvilget og tilskudd har blitt utbetalt. Da vil Skatteetaten enten kreve inn eller betale ut differansen. Du vil motta en egen faktura på dette.

Det er den søknaden som er sendt inn sist som gjelder.

Hvis du av ulike grunner ønsker å betale tilbake det du har fått i tilskudd, må du:

  • Sende inn en ny søknad for den aktuelle perioden. Det er alltid siste søknad for perioden som gjelder.
  • Skrive 0 (null) som verdi i alle felter.

Du mottar et krav om tilbakebetaling med alle nødvendige betalingsopplysninger.

Når du får krav om tilbakebetaling, vil opplysningene fjernes fra oversikten over vedtak om tildelt tilskudd.

 

Klage

Dersom du mener at vedtaket du har fått er feil, har du rett til å klage på vedtaket innen seks uker fra du mottar vedtaksbrevet. Klagen kan sendes inn ved å bruke klageskjemaet under. I klagen må du inkludere følgende:

  • Referansenummeret som står under «Vår referanse» på vedtaket du klager på. Du finner referansenummeret øverst til høyre i brevet.
  • Begrunnelsen for klagen. Ta med alle opplysninger og dokumentasjon som du mener kan ha betydning for vurdering av klagen.
  • Hvilke endringer du ønsker.

 

Viktig informasjon

Du kan ikke sende spørsmål eller avklaringer i klageskjemaet.

Hvis du lurer på noe du ikke finner svar på her på lonnstilskudd.no, kan du ringe oss på 800 80 000, tastevalg 2 – 3 – 1 (fra utlandet +47 22 07 70 00).

Vi kan ikke si noe om når søknaden er ferdig behandlet. Du får beskjed fra Skatteetaten i foretakets innboks i Altinn.

 

Vi vurderer klagen. Vi holder deg oppdatert om hva som skjer videre i foretakets innboks i Altinn.

Hvis vi er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket.

Hvis vi ikke er enige i klagen, sender vi den videre til behandling i Skattedirektoratet som er klageinstans. Hvis Skattedirektoratet er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket. Hvis Skattedirektoratet ikke er enige i klagen, blir søknaden endelig avslått.

Dekning av saksomkostninger

Dersom vi er enige i klagen din, kan du i noen tilfeller ha rett til å få dekket kostnadene du har hatt ved å klage. Hvis du mener å ha krav på dette, må du sende oss en skriftlig henvendelse.