Dekor lav

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Å kunne søke på støtte for å ta permitterte tilbake i jobb er en del av regjeringens tiltakspakker som følge av korona-situasjonen. 

Velg: 

Juli, august, oktober, november og desember 2020

Søknadsfristen for begge ordningene har gått ut, og det er ikke mulig å sende nye søknader nå. Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, skal du sende inn en ny søknad.