Dekor lav

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Å kunne søke på støtte for å ta permitterte tilbake i jobb er en del av regjeringens tiltakspakker som følge av korona-situasjonen. 

Velg: