Dekor lav

Søknad om lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende, selskap, ideelle organisasjoner og stiftelser, og som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen.

Søknadsfristen for juli og august var 5. november. Søknadsfristen er endelig, og det er ikke mulig å søke om tilskudd for disse månedene nå.

Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må du sende inn en ny søknad.

Søknadsskjema for oktober, november og desember blir tilgjengelig 1. februar 2021. Søknadsfristen er 1. mars 2021.