Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Å kunne søke på støtte for å ta permitterte tilbake i jobb er en del av regjeringens tiltakspakker som følge av korona-situasjonen. 

Velg: