Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Lønnsstøtte

Å søke om lønnsstøtte er en del av regjeringens tiltakspakker som følge av korona-situasjonen. 

Aktuelt nå:

Ny lønnsstøtteordning for desember 2021 og januar-februar 2022:
- Regjeringens forslag: Prop. 47L (2021-2022)

Ordninger for tidligere perioder:

Søknadsfristen for begge ordningene har gått ut, og det er ikke mulig å sende nye søknader nå. Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, skal du sende inn en ny søknad.