Dekor lav

Om lønnstilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb

Ordningen er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

Formålet

Formålet med ordningen er få redusere køen av arbeidsledige og permitterte ved at bedrifter tør ta inn permitterte selv om sommeren er usikker.  

Ordningen er midlertidig og rettet mot de foretakene, ideelle organisasjoner og stiftelser som fyller kriteriene til å motta støtte.

Hvor lenge varer ordningen?

Arbeidsgivere kan søke om tilskudd for ansatte som var permitterte per 28. mai 2020 for både juli og august eller bare for august.

Tilskuddsordningen gjelder for juli og august 2020. Søknadsskjema blir tilgjengelig høsten 2020.

Hvem står bak

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten ansvar for å få på plass ordningen og forvalte den.

Automatisert løsning

Arbeidsgivere som søker om tilskudd bruker et digitalt søknadskjema. Søknadsskjema blir tilgjengelig høsten 2020. Her legger foretaket selv inn informasjon om foretaket, blant annet diverse omsetningstall, opplysninger om ansatte og annen relevant informasjon.

Som arbeidsgiver må du rapportere alle dine arbeidstakere til Aa-registeret via a-meldingen. Du må ha rapportert alt som er pliktig og rapporteringen i A-meldingen må være riktig før du søker tilskudd.

Søknadsprosessen er i stor grad automatisert og prosessen fra du søker og til du får utbetalt beløpet går raskt dersom søknaden oppfyller kriteriene i ordningen.

Kontroller før utbetaling

Løsningen har et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Alle godkjente søknader vil også gjennomgå en seriøsitetsvurdering før utbetaling. Utslag på dette vil kunne føre til manuell saksbehandling og en ekstra vurdering av søknaden.

Kontroller etter utbetaling

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen blir det utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere de oppgitte tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig. Det vil også bli gjennomført kontroller og analyser mot ulik registerinformasjon i tillegg til samarbeid med andre kontrollmyndigheter.

Sanksjoner

Skatteetaten kan ilegge sanksjoner hvis foretaket som mottar tilskudd har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Du kan se hvem som mottar støtte

Hvilke foretak som mottar offentlig tilskudd blir gjort kjent kort tid etter at søknaden er godkjent.

Opplysninger om foretaket og beløpet som er mottatt vil bli søkbart.