Dekor lav

Om ordningen

Ordningen er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Ordningen er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser, og som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

Formålet

Formålet med ordningen er å redusere køen av arbeidsledige og permitterte ved at foretak tør å ta tilbake permitterte ansatte selv om tiden fremover er usikker.

Ordningen er midlertidig og rettet mot de foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som fyller kravene  for å motta tilskudd.

Hvor lenge varer ordningen?

Arbeidsgivere som hadde permitterte ansatte per 28. mai 2020 kan søke om tilskudd for juli og/eller august.

Fristen for å søke er 5. november 2020.

Ordningen er foreslått å gjelde for oktober, november og desember. For å kunne få tilskudd for disse månedene, må ansatte som var permittert per 31. august 2020 bli tatt tilbake i jobb ved inngangen til måneden det søkes tilskudd for, og fortsatt være i arbeid 31. januar. Søknadsskjema for disse månedene blir tilgjengelig i februar 2021.

Hvem står bak?

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten ansvar for å få på plass ordningen og forvalte den.

Automatisert løsning

Arbeidsgivere som søker om tilskudd bruker et digitalt søknadsskjema. Her legger foretaket selv inn informasjon om foretaket, blant annet diverse omsetningstall, opplysninger om ansatte og annen relevant informasjon. Søknadsskjema for juli og august åpner 2. oktober 2020, og fristen for å søke er 5. oktober. Det må sendes inn én søknad per måned.

Som arbeidsgiver må du rapportere alle dine arbeidstakere til Aa-registeret via a-meldingen. Du må ha rapportert alt som er pliktig og rapporteringen i A-meldingen må være riktig før du søker tilskudd.

Søknadsprosessen er i stor grad automatisert og prosessen fra du søker og til du får utbetalt beløpet går raskt dersom søknaden oppfyller kravene i ordningen.

Kontroller før utbetaling

Løsningen har et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Alle godkjente søknader vil også gjennomgå en seriøsitetsvurdering før utbetaling. Utslag på dette vil kunne føre til manuell saksbehandling og en ekstra vurdering av søknaden.

Kontroller etter utbetaling

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen blir det utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere de oppgitte tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig. Det vil også bli gjennomført kontroller og analyser mot ulik registerinformasjon i tillegg til samarbeid med andre kontrollmyndigheter.

Sanksjoner

Skatteetaten kan ilegge sanksjoner hvis foretaket som mottar tilskudd har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Du kan se hvem som mottar støtte

Hvilke foretak som mottar offentlig tilskudd blir gjort kjent kort tid etter at søknaden er godkjent.

Opplysninger om foretaket og beløpet som er mottatt vil bli søkbart.