Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Disse kan melde fra om endringer

For å melde fra om endringer, må du kunne logge deg inn i Altinn på vegne av foretaket. Hvem dette er avhenger av organisasjonsform.

For å melde fra om endringer, må du kunne logge deg inn i Altinn på vegne av foretaket. Hvem dette er avhenger av organisasjonsform.

For enkeltpersonforetak (ENK) kan følgende personer melde fra om endringer:

  • innehaver
  • autorisert regnskapsfører/revisor (med tilgang til Altinn på vegne av foretaket)

For andre organisasjonsformer kan en av disse personene melde fra om endringer:

  • daglig leder / administrerende direktør
  • styreleder
  • bestyrende reder
  • deltager med delt ansvar
  • deltager med fullt ansvar
  • komplementar
  • norsk representant for utenlandsk enhet
  • autorisert regnskapsfører/revisor (med tilgang til Altinn på vegne av foretaket)

For konsern gjelder særlige regler for hvilket foretak som kan melde fra om endringer.