Dekor lav
Viktig informasjon

Foretaket som har fått tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet i perioden mars-desember 2020, må oppgi tilskuddet som inntekt i næringsoppgaven.

 • Post 3410 i Næringsoppgave 1 (RF-1175)
 • Post 3410 i Næringsoppgave 2 (RF-1167)
 • Post 3410 i Næringsoppgave 5 (RF-1368)
 • Post 3410 i Næringsrapport skatt
 • post 2.09 i Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) 

Andre skattepliktige tilskudd grunnet korona skal føres i næringsoppgaven post 3400. 

Du må tidfeste tilskuddet til måneden foretaket søkte for. 

Det betyr for eksempel at tilskudd for desember 2020, skal medtas i næringsoppgaven for 2020, selv om det er søkt og utbetalt tilskudd i 2021. 

Søknader for perioden mars-august hvor det innvilgede støttebeløpet overstiger kroner 15 000 per periode, skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Disse kan melde fra om endringer

For å melde fra om endringer, må du kunne logge deg inn i Altinn på vegne av foretaket. Hvem dette er avhenger av organisasjonsform.

For å melde fra om endringer, må du kunne logge deg inn i Altinn på vegne av foretaket. Hvem dette er avhenger av organisasjonsform.

For enkeltpersonforetak (ENK) kan følgende personer melde fra om endringer:

 • innehaver
 • autorisert regnskapsfører/revisor (med tilgang til Altinn på vegne av foretaket)

For andre organisasjonsformer kan en av disse personene melde fra om endringer:

 • daglig leder / administrerende direktør
 • styreleder
 • bestyrende reder
 • deltager med delt ansvar
 • deltager med fullt ansvar
 • komplementar
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • autorisert regnskapsfører/revisor (med tilgang til Altinn på vegne av foretaket)

For konsern gjelder særlige regler for hvilket foretak som kan melde fra om endringer.