Dekor lav

Endre opplysninger i søknaden

Du må melde fra dersom du oppdager feil eller mangler i søknaden som du har sendt inn. Dette gjelder også etter fristen for å søke om tilskudd er utløpt.

Frister

Fristen for å søke på tilskuddsmånedene

  • mars, april og mai 2020 var 31. juli 2020.
  • juni, juli og august 2020 var 31. oktober 2020. 

Imidlertid må du melde fra hvis du oppdager at det er

  • gitt uriktige opplysninger
  • opplysninger som mangler
  • ufullstendige opplysninger

Det er ingen frist for å melde fra dersom du oppdager at søknaden inneholder feil eller mangler.

Viktig informasjon

Revisorbekreftelse på innsendte søknader

Det er to typer revisorbekreftelser som kan sendes inn. Foreløpig er det kun selskapets valgte revisor som kan sende inn en revisorbekreftelse. 

  • Du skal ikke legge ved vedlegg. Du skal heller ikke legge ved vedlegg sammen med årsregnskap eller skattemeldingen.
  • Fristen for innsending av bekreftelse er samme frist som for årsregnskap eller skattemelding, avhengig av om virksomheten er regnskapspliktig eller ikke.
  • Bekreftelser som sendes inn på andre steder enn via portalen, anses ikke som innsendt. Det betyr at selv om du har sendt inn bekreftelser i forbindelse med behandling av søknad/klage eller etterkontroll når du har vært i kontakt med oss, så må du fortsatt sende inn bekreftelsen via portalen for at bekreftelsen skal anses som innsendt. 

Dette skjer etter at du har endret opplysninger

Vi sender deg en kvittering hvor vi bekrefter at vi har mottatt meldingen til foretakets innboks i Altinn.

Vi vurderer meldingen og hvordan endringen får innvirkning på tildelt tilskudd.

Etter vi har behandlet meldingen, sender vi svar til foretakets innboks i Altinn.

Endringen som du har meldt fra om kan medføre at tilskuddet økes eller reduseres.

Dersom tilskuddet økes, vil penger bli utbetalt til konto.

Dersom tilskuddet reduseres, vil du får krav om innbetaling.