Dekor lav

Endre opplysninger i søknaden

Du må melde fra dersom du oppdager feil eller mangler i søknaden som du har sendt inn. Dette gjelder også etter fristen for å søke om tilskudd er utløpt.

Frister

Fristen for å søke om tilskudd var 31. oktober 2020. Imidlertid må du melde fra hvis du oppdager at det er

  • gitt uriktige opplysninger
  • opplysninger som mangler
  • ufullstendige opplysninger

Det er ingen frist for å melde fra dersom du oppdager at søknaden inneholder feil eller mangler.

Viktig informasjon

Revisorbekreftelse på innsendte søknader

I forbindelse med kompensasjonsordningen skal det utarbeides to typer bekreftelser av revisor eller autorisert regnskapsfører for å bekrefte søknaden.

Dette skjer etter at du har endret opplysninger

Vi sender deg en kvittering hvor vi bekrefter at vi har mottatt meldingen til foretakets innboks i Altinn.

Vi vurderer meldingen og hvordan endringen får innvirkning på tildelt tilskudd.

Etter vi har behandlet meldingen, sender vi svar til foretakets innboks i Altinn.

Endringen som du har meldt fra om kan medføre at tilskuddet økes eller reduseres.

Dersom tilskuddet økes, vil penger bli utbetalt til konto.

Dersom tilskuddet reduseres, vil du får krav om innbetaling.